OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26155/w960_26155-0.png OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač31CD prehrávačVšeobecné informácie.................31
Použitie ........................................ 32Všeobecné informácie
CD prehrávač informačného systému dokáže pr

Page 32 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32CD prehrávač● Na diskoch CD so zmiešanýmobsahom (kombinácia
zvukových stôp a údajov, napr.
MP3) sa rozpoznajú a prehrajú iba zvukové stopy MP3.
● Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte s

Page 33 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač33Poznámky
Zdroj zvuku nie je možné zmeniť,
keď je aktuálny zdroj zvuku stlmený/
pozastavený.
Stlačte otočný spínač ON/OFF pre
jeho deaktiváciu.
Funkciu pozastavenia je mo

Page 34 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34CD prehrávačZobrazenie CD
Keď sa prehráva disk CD, na displeji
budú zobrazené nasledujúce
informácie, keď zvolíte príslušnú
funkciu ponuky:
● Stopa 05 : ukazuje číslo stopy na
disku

Page 35 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Vstup AUX35Vstup AUXVšeobecné informácie.................35
Použitie ........................................ 35Všeobecné informácie
Rádio s CD / MP3 prehrávačom
V stredovej konzole sa nach

Page 36 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Vstup AUXPo pripojení konektora systém
automaticky rozpozná zvukový zdroj.
V závislosti od hlasitosti záznamu sa
počuteľnosť zvukového zdroja môže
oneskoriť.

Page 37 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Port USB37Port USBVšeobecné informácie.................37
Prehrávanie uložených
zvukových súborov ......................39Všeobecné informácie
Rádio s CD / MP3 prehrávačom
Port USB je do

Page 38 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Port USBExterné zvukové zariadenia a
jednotky USB
Port USB podporuje nasledujúce
zvukové formáty:
● WMA: Podporuje štandardy WMA verzie 1 a WMA verzie 2.
● MP3: MPEG-1 Layer 3 - vzorkovaci

Page 39 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Port USB39Prehrávanie uložených
zvukových súborov
Prehrávač médií rozpozná, keď je
zvukové zariadenie USB pripojené k
portu USB, a po zapnutí zapaľovania
automaticky vytvorí a zobrazí

Page 40 of 69

OPEL COMBO 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40Port USBNastavenie hlasitosti
Pre nastavenie hlasitosti prehrávača
médií:
Stlačte < alebo  ] na ovládacích
prvkoch na volante.
Pozastavenie / zrušenie
pozastavenia
Pre pozastavenie prehrá