OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO D 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26163/w960_26163-0.png OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná19Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 19
Kľúče ......................................... 19
Car Pass .................................... 20

Page 22 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla ju vyklopte. Pre
sklopenie kľúča najprv stlačte tlačidlo.
Car Pass
Karta vozidla (Car Pass) obsahuje
údaje týkajúc

Page 23 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať v
príslušnej recyklačnej zberni.
Kľúč s výklopnou planžetou
Vysuňte kľúč (aby bolo vidieť držiak
bat

Page 24 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, okná
Zatlačte nadol vnútorný zamykací
gombík navrchu vnútornej kľučky (ak
je k dispozícii) na bočných posuvných
dverách alebo zaistite manuálny
zámok na bočných po

Page 25 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Ak ich chcete odistiť, otvorte dvere
zvnútra vozidla a potom otočte spínač
do odomknutej polohy 2.
Centrálne zamykanie
Odomyká a zamyká predné dvere,
bočné posuvné

Page 26 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, okná
Stlačte e. Všetky dvere vrátane
zadných dverí/zadných výklopných dverí a posuvných bočných dverí sa
odomknú.
Automatické zamykanie
Vozidlo sa dá nakonfigurova

Page 27 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Dvere
Posuvné dvere Odomknite bočné posuvné dvere
pomocou diaľkového ovládača 3 23.
Potiahnite páčku na vnútornej kľučke
(ak je súčasťou výbavy) a posuňte dv

Page 28 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, okná
Dvere sa otvárajú zvnútra vozidla
stlačením vnútornej kľučky.
Pravé zadné dvere sa uvoľňujú
pomocou páčky.
9 Varovanie
Zadné svetlá môžu byť zakryté, ak
s

Page 29 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru Otvorenie
Odomknite dvere batožinového
priestoru pomocou diaľkového
ovládača 3 23.
Stlačte tlačidlo pod rukoväťo

Page 30 of 211

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknávýfukové plyny, ktoré nevidieť ani
necítiť. Môžu spôsobiť
bezvedomie až smrť.Výstraha
Skôr, ako otvoríte dvere
batožinového priestoru,
skontrolujte, či nad dv