OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO E 2019.1 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26166/w960_26166-0.png OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia81Opakovanie stôp
Vyberte OPTIONS (MOŽNOSTI) a
opakovaným stláčaním ikony Repeat
(Opakovať) n vyberte jednu z
nasledujúcich možností:
● opakovanie stôp aktuálne v

Page 82 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82Externé zariadeniaPripojenie smartfónuiPhone
Pripojte telefón k portu USB 3 79.
Ak je už telefón pripojený
prostredníctvom rozhrania Bluetooth, po pripojení k portu USB a spustení
aplikác

Page 83 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči83Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................83
Používanie ................................... 84Všeobecné informácie
Zabudované rozpoznávanie reči
Zabudov

Page 84 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84Rozpoznávanie rečiAplikácia prechodu hlasuAplikácia prechodu hlasu
informačného systému umožňuje
prístup k príkazom rozpoznávania
reči na vašom inteligentnom telefóne.
Aplikácia prec

Page 85 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči85Aplikácia prechodu hlasuAktivácia rozpoznávania reči
Stlačte a podržte tlačidlo s na
volante, kým sa nespustí relácia
rozpoznávania reči.
Úprava hlasitosti hlasový

Page 86 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86TelefónTelefónVšeobecné informácie.................86
Pripojenie Bluetooth ....................87
Núdzové volanie ..........................88
Obsluha .......................................

Page 87 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón87používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špeci

Page 88 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88TelefónPIN do vášho zariadenia
Bluetooth.
Na Bluetooth zariadení:
zadajte PIN kód a potvrďte vaše zadanie.
Informačný systém a
zariadenie sú spárované.
5. Telefónny zoznam sa prevezme

Page 89 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón89určitých okolností nie je možné
uskutočňovať núdzové hovory vo
všetkých mobilných telefónnych sieťach. Problémy sa môžu
vyskytnúť, ak sú aktívne určité
sieťové slu

Page 90 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90TelefónTeraz môžete prostredníctvom
hlavnej ponuky (a súvisiacich
podriadených ponúk) telefónu a
prostredníctvom ovládacích prvkov
telefónu na volante ovládať mnohé
funkcie mobilného