OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.1 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26167/w960_26167-0.png OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky1199Varovanie
Ak je obraz head-up displeja príliš
jasný alebo sa nachádza príliš
vysoko vo vašom zornom poli,
môže vám prekážať vo výhľade po
zotmení. Obra

Page 122 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvkyStlačte m.
Výber zobrazenia
Zobrazenie môžete vybrať stlačením
p na spodnej strane.
Vypnutie
Stlačte m.
Správy vozidla
Správy sa zobrazujú v informačnom
c

Page 123 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121● Ak je prekročenánaprogramovaná alebo povolenárýchlosť.
● Ak sa v informačnom centre vodiča zobrazí výstražné
hlásenie.
● Ak elektronický kľúč n

Page 124 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvkyDisplej môžete ovládať pomocou
štvorsmerového tlačidla:
Vyberte možnosť Prispôsobenie –
konfigurácia , I OK .
Nastavenia jednotiek
Vyberte možnosť Konf

Page 125 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123Nastavenia jednotiek
Zvoľte System configuration
(Konfigurácia systému) .
Zmena jednotiek pre nastavenie Distance and fuel consumption
(Prejazdená vzdialenosť a s

Page 126 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvkyDirectional headlamps (Smerové
svetlomety) : Aktivácia alebo
deaktivácia osvetlenia zákrut.
● Comfort (Komfort)
Mood lighting (Náladové
osvetlenie) : Nastavenie

Page 127 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky125●Blind spot sensors (Snímače
mŕtveho uhla) : Aktivácia alebo
deaktivácia upozornenia na
bočný mŕtvy uhol.
● Under-inflation initialization
(Inicializácia p

Page 128 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 126Prístroje a ovládacie prvkypozornosti vodiča): Aktivácia
alebo deaktivácia systému
upozornenia na ospalosť vodiča.

Page 129 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie127OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......127
Spínač svetiel .......................... 127
Automatické ovládanie svetiel . 128
Diaľkové svetlá ........................ 128
Asis

Page 130 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 128OsvetlenieZadné svetlá
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ov