OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.1 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26167/w960_26167-0.png OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 251 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo249
Poloha predného ramena zdvíhacej
plošiny sa musí nachádzať v strede pod príslušným zdvíhacím bodom
vozidla.
Rezervné koleso Rezervné koleso môže byť
klasifi

Page 252 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 250Starostlivosť o vozidlo
3. Zdvihnite držiak rezervnéhokolesa a uvoľnite úchytku.
Spustite nadol držiak rezervného
kolesa.
4. Vytiahnite rezervné koleso.
5. Vymeňte koleso.
6. Umiestnite po

Page 253 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo251● Vo vozidle, ktoré je zdvíhané,nesmú byť žiadne osoby ani
zvieratá.
● Nikdy nepracujte pod vozidlom na zdvíhadle.
● Neštartujte vozidlo, keď je zdvihnuté n

Page 254 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 252Starostlivosť o vozidlo
3. Dbajte na to, aby bol zdviháksprávne umiestnený pod bodom
pre zdvíhanie vozidla.
4. Zdvihák nastavte na požadovanú výšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím b

Page 255 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo25311. Uložte vymenené koleso 3 249,
nástroje 3 239 a adaptér na
zaisťovacie matice.
12. Čo možno najskôr skontrolujte tlak vzduchu nainštalovanej
pneumatiky a uťaho

Page 256 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 254Starostlivosť o vozidlo● Vypnite všetky nepotrebnéelektrické spotrebiče.
● Pri núdzovom štartovaní sa nenakláňajte nad akumulátor
vozidla.
● Svorky jedného pomocného kábla sa ne

Page 257 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo255Vlečenie
Ťahanie vozidla
Omotajte handru napríklad okolo
hrotu plochého skrutkovača, aby ste
zabránili poškodeniu laku. Vložte
skrutkovač do štrbiny na spodnej
ča

Page 258 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 256Starostlivosť o vozidloVýstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť ove

Page 259 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo257Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
Vložte veko horný

Page 260 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 258Starostlivosť o vozidloMotorový priestor nečistite prúdom
pary alebo čistiacim zariadením s
vysokotlakovými tryskami.
Vozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často vypla