OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26168/w960_26168-0.png OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Podvozkové systémy
Elektronické riadenie stability a systém regulácie preklzu
Systém elektronickej stabilizácie
vozidla (ESC) zlepšuje stabilitu jazdy
v prípade potreby, a to bez ohľ

Page 172 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaLED dióda v tlačidle a zhasne po
opätovnej aktivácii systému ESC a
TC.
Systém ESC a TC sa znova aktivuje
aj pri nasledujúcom zapnutí
zapaľovania.
Porucha Ak sa vyskytla chyba v systé

Page 173 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171● Ak je zaradený prvý alebo druhýprevodový stupeň, rýchlosť sa
zníži a kontrolka na prístrojovom paneli bude rýchlo blikať.
● Ak je zaradený neutrál alebo sa uvoľní pedál

Page 174 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaSelektívne ovládanie jazdy umožňujevybrať jeden z piatich jazdných
režimov:
● režim vypnutia ESC 9
● štandardný režim 2
● režim sneh 3
● režim blato 4
● režim pieso

Page 175 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Systémy asistenta
vodiča9 Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie ako náhrada pozornosti vodiča.
Vodič preberá plnú
zodpovednosť, keď riadi vozidlo.

Page 176 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaAktivovanie funkcie
Nastavenie rýchlosti vodičom
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
raz krátko stlačte ručné koliesko do
polohy RES/+ alebo SET/-. Aktuálna
rýchlosť sa uloží

Page 177 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Prekročenie nastavenej rýchlostiRýchlosť vozidla môžete zvýšiť
zošliapnutím pedála plynu. Keď
uvoľníte pedál plynu, bude opäť
udržiavaná predtým nastavená
rýchlosť.
Dea

Page 178 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaZapnutie systému
Stlačte ß, v informačnom centre
vodiča sa zobrazí symbol ß a
správa. Systém zatiaľ nie je aktívny.
Aktivovanie funkcie
Nastavenie rýchlosti vodičom
Stlačte ruč

Page 179 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177obmedzenia. Systém tiež berie do
úvahy informácie o rýchlostných
limitoch rýchlosti z navigačných
údajov mapy.
Funkciu môžete aktivovať alebo
deaktivovať v menu prispôsobenia 3

Page 180 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazdakameru v hornej časti čelného skla a
snímače kamery. Ak v jazdnom pruhu
nie sú detekované žiadne vozidlá,
adaptívny tempomat sa správa ako
klasický tempomat.
Adaptívny tempomat au