OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26164/w960_26164-0.png OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia31”: prehratie stôp v aktuálne
vybranom zozname (album, interpret
atď.) v náhodnom poradí.
æ : všetky stopy uložené v
pripojenom zariadení sa prehrajú v
náhodnom porad

Page 32 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32Externé zariadenia
Dotykom na obrazovku zobrazíte lištu
ponuky.
Zobrazenie predchádzajúceho
alebo nasledujúceho obrázka
Ťuknite na l alebo m.
Spustenie alebo zastavenie
prezentácie
Zvoľt

Page 33 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia33NavigáciaVšeobecné informácie.................33
Použitie ........................................ 34
Zadanie cieľa ............................... 38
Navádzanie ...................

Page 34 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34NavigáciaDôležité informácie
Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhl

Page 35 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia35pruhoch alebo ďalší nasledujúci
manéver odbočenia.
● V pravom hornom rohu mapy sa zobrazuje čas príchodu a
ostávajúca vzdialenosť do cieľa.
Prispôsobenie zobrazenia mapy
Zob

Page 36 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36NavigáciaZobrazenie mapy sa prepne na režim
North orientation (Orientácia na
sever) a môže sa zobraziť väčšia časť
trasy.
Dotykom na ikonu dopravnej zápchy
sa na mape zobrazia dopravné

Page 37 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia37ñ: opätovné zobrazenie oblasti
okolo aktuálnej polohy.
ò : zobrazenie oblasti okolo domácej
adresy.
ó : zobrazenie oblasti okolo cieľa.
Ak sa chcete vrátiť na predvolené
zobraze

Page 38 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Navigácia
Pozrite si jednotlivé nastavenia.
Niektoré z nich už boli opísané
vyššie, ostatné sú opísané v
nasledujúcich častiach.
Zadanie cieľa Navigačný systém poskytuje rôznemož

Page 39 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia39Ak chcete vyhľadávať len body
záujmu, vyberte kartu POI (Bod
záujmu) .
Zadajte adresu alebo vyhľadajte
výraz. Ihneď po zadaní znakov sa uskutoční vyhľadávanie adresy a
zoznam

Page 40 of 95

OPEL COMBO E 2019 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40NavigáciaUkladanie obľúbených adries
Ak chcete uložiť zadanú adresu,
vyberte položku ü.
Uložiť môžete napríklad adresu
Home (Domov) alebo adresu Work
(Práca) .
Vyberte požadovanú