OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26165/w960_26165-0.png OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka89Informácie o nakladaní
● Ťažké predmety v batožinovompriestore by mali byť umiestnené
tak, aby priliehali k operadlám
sedadiel. Uistite sa, že operadlá
sú bezpečne

Page 92 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 90Úložná schránkaPri rozložení na strešnom nosiči
a výške nákladu maximálne
40 cm je prípustné zaťaženie strechy nasledujúce:
● dve strešné tyče: 100 kg
● tri strešné tyče:

Page 93 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91Prístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 92
Nastavenie volantu ....................92
Ovládacie prvky na volante .......92
Vyhrievaný v

Page 94 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyDispleje...................................... 114
Informačné centrum vodiča .....114
Informačný displej ...................117
Head-up displej ....................

Page 95 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93Vyhrievaný volant
Vyhrievanie sa aktivuje stlačením
tlačidla *. Aktivácia sa signalizuje
svetlom LED na tlačidle.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motor

Page 96 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyNepoužívajte v prípade, že je na
čelnom okne námraza.
V umývačkách automobilov ich
vypnite.
Ak chcete aktivovať režim stierania v
prerušovanom režime pri ď

Page 97 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95
Udržujte snímač bez prachu, nečistôt
a námrazy.
Kontrolka < 3 93.
Ostrekovač čelného skla
Zatiahnite za páčku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na če

Page 98 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkySystém ostrekovania zadného okna
sa deaktivuje, ak je hladina kvapaliny nízka.
Kvapalina ostrekovačov 3 220.
Vonkajšia teplota Pokles teploty sa zobrazí ihneď,
z

Page 99 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Postupné nastavenie príslušných
hodnôt dátumu a času: Stlačením R
alebo S nastavte požadovanú
hodnotu. Potvrďte stlačením OK.
Ak chcete potvrdiť nastav

Page 100 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvky
Na pravej strane batožinového
priestoru sa môže nachádzať ďalšia
12 V napájacia zásuvka.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 W.
230 V napájacia z