OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26165/w960_26165-0.png OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1490:zapaľovanie vypnuté: niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:zapaľovanie v režime napája

Page 152 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda9Varovanie
Ak je vybitý akumulátor vozidla,
nesmie sa vozidlo odťahovať,
štartovať rozťahovaním alebo
pomocným akumulátorom, lebo
zámok volantu nie je možné
odistiť.
Ovládanie v

Page 153 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Štartovanie motora
Vozidlá so spínačom zapaľovania
Otočte kľúč do polohy 1, aby ste
uvoľnili zámok riadenia.
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automatická prev

Page 154 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaNúdzové vypnutie za jazdyAk je potrebné vypnúť motor počas
jazdy v núdzovej situácii, podržte
tlačidlo Start/Stop po dobu
päť sekúnd.9 Nebezpečenstvo
Vypnutie motora počas jaz

Page 155 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153AktiváciaSystém stop-štart je k dispozícii ak je
naštartovaný motor, vozidlo je v
pohybe a sú splnené všetky
podmienky uvedené nižšie v tejto
sekcii.
Vypnutie
Systém stop-štart d

Page 156 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 154Jazda● Teplota výfukových plynovmotora nie je príliš vysoká, napr.po jazde s veľkým zaťažením
motora.
● Okolitá teplota nie je príliš nízka.
● Klimatizácia umožňuje funkciu A

Page 157 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155● Úroveň nabitia akumulátoravozidla je pod definovanou
úrovňou.
● Brzdy majú nedostatočný podtlak.
● Vozidlom sa jazdí minimálne rýchlosťou chôdze.
● Systém klimatizácie

Page 158 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 156JazdaV krajinách s extrémne nízkymi
teplotami môže byť potrebné vozidlo
parkovať bez zatiahnutej parkovacej
brzdy.
Ide o núdzové opatrenie, ktoré má
zabrániť zamrznutiu parkovacej
brz

Page 159 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157KatalyzátorKatalyzátor znižuje množstvo
škodlivých látok vo výfukových
plynoch.Výstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 208,
3 267 by mohli poškodi

Page 160 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazdazobrazovať rôzne hlásenia. Hlásenia
a obmedzenia sú stanovené
zákonom.
1. Prvé možné varovanie je Doplňte
aditívum pre emisie: Štart
zablokovaný o 2400 km .
Po zapnutí zapaľov