OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26165/w960_26165-0.png OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Vonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Tvar zrkadla spôsobuje, že sa objekty javia ako menšie, čo ovplyvní
schopnosť odhadovať vzdialenosti.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol

Page 42 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáElektrické sklápanie
Potiahnite tlačidlo zrkadla C dozadu.
Obidve vonkajšie spätné zrkadlá sa sklopia.
Opätovným potiahnutím tlačidla
dozadu vrátite obe vonkajšie

Page 43 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Vnútorné zrkadlá
Manuálna zmena odrazivosti
Ak chcete znížiť oslňovanie, posuňte
páčku na spodnej strane telesa
zrkadla.
Automatická funkcia proti
oslňovaniu
Pri j

Page 44 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáOkná
Čelné sklo Nálepky na čelnom skleNenaliepajte nálepky, napr. diaľničné
nálepky alebo podobné nálepky na
čelné sklo v oblasti vnútorného
spätného zrkadla.

Page 45 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Bezpečnostná funkcia
Dostupnosť tejto funkcie závisí od
verzie. Keď okno počas
automatického zatvárania narazí na
prekážku nad polovicou výšky, jeho
pohyb sa ihne

Page 46 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, oknáInicializácia elektricky ovládaných
okien
Ak nemôžu byť okná zatvorené
automaticky (napr. po odpojení
akumulátora vozidla), v informačnom
centre vodiča sa zobrazí

Page 47 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná45Vďaka tejto funkcii je teda možné
rýchlo odlepiť stierače primrznuté k
čelnému sklu. Okrem toho nebude
dochádzať k hromadeniu snehu
počas prevádzky stieračov čel

Page 48 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 46
Predné sedadlá ........................... 47
Poloha sedadla .......................... 47
Nast

Page 49 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Opierky hlavy na zadných sedadlách
Výškové nastavenie
Vytiahnite opierku hlavy nahor alebo
ju zatlačte nadol.
Demontáž
Stlačte západku, vysuňte príslušnú
opie

Page 50 of 287

OPEL COMBO E 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyjednu ruku. Vaše stehná by mali
zľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nas