OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Ak sú otvorené jedny z dverí alebo
dvere batožinového priestoru,
automatické centrálne zamykanie sa neaktivuje. Bude to signalizovať zvuk
spätného pohybu zámkov a
ro

Page 32 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáElektrické detské zámkové
poistky
V závislosti od verzie sa môže tlačidlo R nachádzať na dverách vodiča
alebo pod spínačom svetiel.
Diaľkovo ovládaný systém,

Page 33 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Dvere
Posuvné dvere
Otvorenie
Po odomknutí potiahnite vonkajšiu
kľučku dverí a posuňte dvere smerom
dozadu za bod odporu.
Ak chcete dvere otvoriť zvnútra,
zatlačte na

Page 34 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknáZadné dvereOdomknite zadné dvere diaľkovým
ovládačom alebo otočením kľúča vo
valci zámku zadných dverí.
Centrálne zamykanie 3 25.
Vždy otvorte najskôr ľavé

Page 35 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33požadovanej polohy. Pred
zatvorením dverí sa uistite, že
uzamykanie ostane v 90º polohe.9 Varovanie
Dbajte na to, aby boli úplne
otvorené dvere zabezpečené pri
otvára

Page 36 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáBatožinový priestorDvere batožinového priestoru
Otvorenie
V závislosti od verzie stlačením '
odomknete dvere batožinového
priestoru.
Po odomknutí stlačením str

Page 37 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35Všeobecné rady pre obsluhu
dverí batožinového priestoru9 Nebezpečenstvo
Pri preprave objemných
predmetov nejazdite s otvorenými alebo pootvorenými dverami
batožinové

Page 38 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáPo odomknutí stlačte pravé tlačidlo
batožinového priestoru a otvorte
zadné okno.
Zavretie
Tlačte na stred zadného okna, kým sa
úplne neotvorí.Zabezpečenie vozidla

Page 39 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37batožinového priestoru sa
aktivuje 45 sekúnd po zamknutí
vozidla stlačením e.
● Systém s elektronickým kľúčom: Monitorovanie dverí, dverí
batožinového priesto

Page 40 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, okná
Systém s elektronickým kľúčom:
Odomknutím vozidla stlačením
značky na jednej z kľučiek predných dverí sa deaktivuje poplašný systém
proti odcudzeniu.
Elektroni