OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49jednu ruku. Vaše stehná by malizľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nast

Page 52 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyZatlačte páčku, nastavte sklon a
páčku uvoľnite. Počas nastavovania
operadla sa oň neopierajte.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:sedadlo vyššiedolu

Page 53 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Potiahnite páčku a zdvihnite operadlo
a páčku uvoľnite.
Sklopenie lavicového sedadla –
strana spolujazdca vpredu
Potiahnutím slučky sklopte stredné
operadlo.
Pot

Page 54 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvky9Varovanie
Keď je predné sedadlo
spolujazdca sklopené, je potrebné deaktivovať systém airbagu pre
spolujazdca vpredu.
Deaktivácia airbagov 3 65.
Lakťová opierka
L

Page 55 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Zadné sedadlá
Sedadlá druhého radu V závislosti od výbavy sú operadlá
zadných sedadiel rozdelené do dvoch alebo troch častí. Všetky časti sú
sklápateľné.

Page 56 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyznačnou silou. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
obzvlášť deťom.
Uistite sa, že na zadných
sedadlách nie je nič pripevnené alebo umiestnené na sedadle.9 Varovanie

Page 57 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky559Varovanie
Vždy sa uistite, že náklad vozidla
je bezpečne uložený. Objekty by
mohli lietať vo vnútri vozidla a
spôsobiť osobné zranenie alebo
poškodiť náklad

Page 58 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvkyVybratie sedadiel von1. Zatlačte opierku hlavy nadol a v prípade potreby sklopte nadol
sedadlá v druhom rade.
Opierky hlavy 3 47
Sklápanie sedadiel v druhom rade
3 53

Page 59 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Bezpečnostné pásy
Pásy sa počas prudkého zrýchlenia
alebo spomalenia vozidla zablokujú a
udržia cestujúcich v sedacej polohe. Značne sa tým znižuje riziko
zran

Page 60 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyAktivované predpínače
bezpečnostných pásov sa musia vymeniť v servise. Predpínače
bezpečnostných pásov sa môžu
aktivovať iba raz.
Poznámky
Neupevňujte a ne