OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod101ObsluhaOvládacie prvky
Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, multifunkčnými
gombíkmi and ponukami
zobrazenými na displeji.
Vstupy môžete zadávať cez: ■ centrálnu

Page 102 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 102Úvod
■ Hlasitosť dopravných správ avložených externých zdrojov zvukuostane na minimálnej
prednastavenej hodnote 3 109.
■ Ak je zapnutý daný zdroj, hlasitosť dopravných správ, exte

Page 103 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod103
Stránky funkcií
Stránky funkcií sú stránky ponúk, na
ktorých ostanete napríklad pri
počúvaní rádia alebo disku CD.
Stránky funkcií obsahujú aj položky
ponúk, ktorými sa dos

Page 104 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 104Úvod
Vyberte položku ponuky.
■ V niektorých ponukách sa nastavenia vykonajú otočením
multifunkčného gombíka.
■ Aktívne funkcie sú identifikované zaškrtnutým políčkom alebo
vybr

Page 105 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod105
Výber hlavnej ponuky
Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku,
postupujte nasledovne:
Stlačte tlačidlo MAIN.
Zobrazí sa hlavná ponuka.
alebo:
Otáčajte multifunkčným gombíkom doprava, až

Page 106 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 106Úvod
Otáčajte multifunkčným gombíkom
doľava, až kým sa v záhlaví nezobrazí
položka Return (Návrat) .
Stlačte multifunkčný gombík.
Zobrazí sa ponuka Audio.
Výber ponuky zvuku
S

Page 107 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod107
Hlavná ponuka
Hlavná ponuka je zobrazenie
poskytujúce len informácie. Môžete si vybrať z troch zobrazení hlavnej
ponuky: audio, portál mobilného
telefónu a palubný počítač.
Ak

Page 108 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 108Úvod
Vonkajšia teplota
Zobrazenie hodnoty aktuálnej
vonkajšej teploty. Pozrite si návod na používanie vozidla.
Čas
Zobrazenie aktuálneho času. Pozrite si návod na používanie vozidla.
I

Page 109 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod109
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
User (Používateľ) (užívateľom
definovaná farba zvuku), Jazz,
Speech (Reč) , Pop , Classic a Rock .
Aktivujte požadovaný hudobný štýl.

Page 110 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 110Úvod
■Ak je táto funkcia zapnutá, hlasitosť
informačného systému pri spustení
ostane na posledne nastavenej
hodnote, ak je táto hodnota nižšia
ako maximálna hodnota pri
zapnutí.
■