OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Port USB131
V nasledujúcej časti spomenieme ibatie časti obsluhy, ktoré sa odlišujú od
uvedených alebo sú navyše.
Prehliadač hudby
V závislosti od modelu/verzie
pripojeného iPod-u a ulože

Page 132 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 132RegisterAAktivovanie prehrávača CD ........124
Aktualizácia staníc ......................111
AM .............................................. 111
AS ...........................................

Page 133 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 133
PPamäť staníc .............................. 111
Poloha ........................................ 108
Ponuka DAB ............................... 120
Port USB dôležité informácie ............

Page 134 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 134

Page 135 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úvod.......................................... 136
Rádio ......................................... 147
CD prehrávač ............................. 155
Vstup AUX ................................. 15

Page 136 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 136ÚvodÚvodVšeobecné informácie...............136
Funkcia na odradenie zlodejov ..137
Prehľad ...................................... 138
Obsluha ..................................... 141
Nastave

Page 137 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úvod137prípade pochybností zastavte
vozidlo a Informačný systém
obsluhujte pri stojacom vozidle.
Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovanýatmosférickými poruchami, šumom,
skresl

Page 138 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 138ÚvodPrehľadPrehľad ovládacích prvkov na prístrojovom paneli

Page 139 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úvod139
1RDS .................................... 150
Zobrazenie názvu
programu alebo vysielaciu
frekvenciu stanice ...............150
Aktualizácia zoznamu
staníc .................................

Page 140 of 181

OPEL CORSA 2014.5  Používateľská príručka (in Slovak) 140Úvod
Ovládacie prvky zvuku na
volante
1 Nastavovacie koliesko ........141
Otočenie: TID (Triple-Info-
Display): manuálne
vyhľadávanie staníc ............141
Otočenie: GID (Graphic-
Info-Dis