OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Rádio151
Typ programu (PTY)Mnoho RDS staníc vysiela PTY kód,
ktorý popisuje typ programového
vysielania (napr.správy). PTY kód
umožňuje výber staníc podľa typu
programu.
Výber typu progra

Page 152 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 152Rádio
Zapnutie/vypnutie dopravného
programu
■ Ak sú aktivované dopravné správy,
zobrazí sa [TP] alebo [ ].
■ Ak aktuálna stanica je stanica dopravného programu, na displeji
sa objav

Page 153 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Rádio153Vysielanie digitálneho
zvuku
Vysielanie digitálneho zvuku (Digital
Audio Broadcasting – DAB) je
pokrokový a univerzálny rozhlasový
systém.
Stanice DAB sú zobrazované
názvom program

Page 154 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 154Rádio
DAB FM
Pomocou nastavenia DAB FM na
On môžete určiť, že ak bude signál
DAB príliš slabý na zachytenie
prijímačom, systém prepne na
príslušnú stanicu FM (ak je dostupná)
akt

Page 155 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač155CD prehrávačVšeobecné informácie...............155
Použitie ...................................... 156Všeobecné informácie
Prehrávač CD prehráva štandardné
disky CD s pr

Page 156 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 156CD prehrávač
■ Pre údaje uložené na diskoch CDso súbormi MP3 platia nasledujúce
obmedzenia:
V názvoch albumov by nemali byť
použité prehlásky ani špeciálne
znaky.
Platné prípony z

Page 157 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač157
CD sa prehráva zvýšenou rýchlosťoua so zníženou hlasitosťou.
MP3 s rýchlym vyhľadávaním
dozadu, vyhľadávanie sa zastaví na
začiatku aktuálnej skladby.
Výber albumov

Page 158 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 158CD prehrávač
Dopravné informácie v režime
prehrávania CD
Dopravné informácie môžete prijímať aj počas prehrávania disku CD.
Dopravné informácie (TP) 3 150.
Dopravné informácie m

Page 159 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Vstup AUX159Vstup AUXVšeobecné informácie...............159
Použitie ...................................... 159Všeobecné informácie
Na stredovej konzole vpredu od
radiacej páky sa nachádza AU

Page 160 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160RegisterAAktivovanie prehrávača CD ........156
Aktualizácia staníc ......................147
AM .............................................. 147
AS ...........................................