OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26183/w960_26183-0.png OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo189
Nabíjanie akumulátora vozidla9Varovanie
Ak pri nabíjaní batérie vo
vozidlách so systémom stop-štart
používate nabíjačku, uistite sa, že napätie neprekročí h

Page 192 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 190Starostlivosť o vozidlo
Zdvihnite ramena stierača, pokým
nezostane v zdvihnutej polohe.
Zatlačte západky na oboch stranách,
nakloňte lištu stierača o 90° smerom
k stieraču a vyberte ju s

Page 193 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo191
Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu cez
deň (1)
Stretávacie svetlá (2)
Diaľkové svetlá (3)
Predné ukazovatele smeru 3 195.
Stretávacie svetlá
1. Otáčajte vekom (2

Page 194 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 192Starostlivosť o vozidlo
Diaľkové svetlá
1. Otáčajte vekom (3) proti smeruhodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Stlačte sponu, aby ste uvoľnilidržiak žiarovky. Vytiahnite
objímku žiaro

Page 195 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo193
2. Stlačte obe spony dokopy avytiahnite objímku žiarovky z
telesa svetlometu.
3. Žiarovku vyberiete z objímky tak, že ju vytiahnete.
4. Vymeňte žiarovku za novú a

Page 196 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 194Starostlivosť o vozidlo
2. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek avyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Vyberte žiarovku z konektora tak, že ju odist

Page 197 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195Predné smerovkyPredné ukazovatele smeru sú
vybavené žiarovkami s dlhou
životnosťou, ktoré sa nedajú meniť.
V prípade chybnej žiarovky s dlhou životnosťou sa ob

Page 198 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidlo
5. Vyberte a vymeňte žiarovku tak,že žiarovku mierne zatlačíte do
objímky a otočíte ju proti smeru
hodinových ručičiek:
Koncové svetlo/brzdové svetlo 1
Svetl

Page 199 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197
4.Vyberte žiarovku tak, že ju mierne
zatlačíte do objímky a otočíte ju
proti smeru hodinových ručičiek.
Vymeňte žiarovku.
5. Vložte objímku žiarovky do konzo

Page 200 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidlo
3. Vytiahnite žiarovku z držiakažiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak žiarovky a otočte ním v smere hodinových ručičiek.
5. Vložte ľavý koniec svetla, posu