OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/39394/w960_39394-0.png OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok

Page 1 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok OPEL CORSAInstruktionsbok

Page 2 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok

Page 3 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok Inledning........................................ 2
Kort sagt ........................................ 6
Nycklar, dörrar och fönster ..........20
Stolar, säkerhetsfunktioner ..........34
Förvaring

Page 4 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok 2InledningInledning

Page 5 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok Inledning3Fordonsspecifika dataFyll i de data som gäller för din bil på
föregående sida så att du har dem lätt
åtkomliga. Denna information finns i
kapitlen "Service och underhåll" oc

Page 6 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok 4InledningFara, Varning och Se upp9Fara
Text markerad med 9 Fara ger in‐
formation om risker som kan leda
till livshotande skador. Under‐
låtenhet att ta hänsyn till denna in‐
formation kan

Page 7 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok Inledning5

Page 8 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok 6Kort sagtKort sagt
Grundläggande
körinformationLåsa upp bilen
Tryck på c för att låsa upp dörrarna
och bagagerummet. Öppna dörrarna genom att dra i handtagen.
Öppna bakluckan genom att try

Page 9 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok Kort sagt7Ställa in stol
Sätesposition
Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget. Försök att flytta sätet
bakåt och framåt för att säkerställa att
det är låst på plats.
Sätesposit

Page 10 of 257

OPEL CORSA 2015.75 Instruktionsbok 8Kort sagtStälla in nackskydd
Tryck på knappen, ställ in höjden,
spärra nackskyddet.
Nackskydd 3 34.
Säkerhetsbälte
Dra ut säkerhetsbältet och fäst det i
bälteslåset. Säkerhetsbältet f
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 260 next >