OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) CORSA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23056/w960_23056-0.png OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish)

Page 1 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) OPEL CORSAInstruktionsbog

Page 2 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion.................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................20
Sæder, sikkerhed .........................33
Opbevar

Page 4 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) 2IntroduktionIntroduktion

Page 5 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige. Disse oplysninger findes i afsnittene"Service og vedligeholdelse" og "Tek

Page 6 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) 4IntroduktionFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være for‐
bundet med l

Page 7 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion5

Page 8 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen
Dørene og bagagerummet låses op
ved at trykke på knappen c. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene.
Bagklappen åbnes ved at trykke p

Page 9 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7SædeindstillingSædeposition
Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen.
Sædeposition 3 34, Sædeindstilling
3 35.
9 Fare
Af hensyn til sikker airbagudløs‐
ning må man ikke

Page 10 of 249

OPEL CORSA 2015 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtIndstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, indstil høj‐
den og lad støtten gå i hak.
Hovedstøtter 3 33.
Sikkerhedssele
Træk sikkerhedsselen ud og klik den
på plads i
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >