OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26181/w960_26181-0.png OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod21
Vynulovanie všetkých nastavení:
ťuknite na Výrobné nastavenia rádia
a potvrďte správy, ktoré sa následne zobrazia.
Zobrazenie verzie systému
Stlačte tlačidlo ; a vyberte polož

Page 22 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22RádioRádioPoužitie........................................ 22
Vyhľadávanie staníc ....................22
Automaticky uložené zoznamy ....23
Zoznamy obľúbených ..................24
Ponuky

Page 23 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio23
Manuálne vyhľadávanie stanícŤuknite na t alebo v a podržte.
Uvoľnite tlačidlo, keď sa takmer
dosiahla požadovaná frekvencia.
Vyhľadá sa a automaticky sa naladí
nasledujúca st

Page 24 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Rádio
Poznámky
Ak je v popredí zobrazená karta
FAV : stlačte kartu AS, aby ste
zobrazili automaticky uložené
zoznamy.
Poznámky
Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.
Ukladanie staníc
Ak

Page 25 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25
Ak je to potrebné, stlačte < alebo >,
aby ste zvolili iný zoznam obľúbených.
Zvoľte tlačidlo predvoľby na
obrazovke, na ktorej je uložená
želaná rozhlasová stanica.
Ponuky vlno

Page 26 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Rádio
Vyberte želanú stanicu.Poznámky
Aktuálne prijímaná rozhlasová
stanica je indikovaná symbolom l
vedľa názvu stanice.
Zoznamy kategórii
Mnoho rozhlasových staníc vysiela
kód PTY,

Page 27 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio27
Poznámky
Aktuálne prijímaná rozhlasová
stanica je indikovaná symbolom l
vedľa názvu stanice.
Nastavenia tónu
Pre detailný popis ponuky Nastavenia
tónu pozrite 3 17.
Rádiový d

Page 28 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Rádio
Ak je aktivovaná služba rozhlasových
dopravných správ, v hornom riadku
všetkých hlavných ponúk je
zobrazené [TP]. Ak aktuálna stanica
nie je stanica so službou dopravných správ

Page 29 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio29
■ Okrem vysokej kvality digitálnychzvukových služieb je systém DAB
schopný vysielať aj údaje súvisiace
s programom a množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o

Page 30 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Rádio
Zvoľte Všetky alebo zvoľte a zrušte
voľbu len niektorých kategórií z
dostupných možností.
Zvoľte OK pre potvrdenie vašej voľby.
DAB konfigurácia V ponuke Možnosť DAB môž