OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26181/w960_26181-0.png OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia41
Čas prezentácie
Nastavte časovú sekvenciu, počas
ktorej bude zobrazený jeden obrázok
v prezentácii.
Zobr. hod./tepl.
Ak chcete, aby bol v režime
prehrávania na celej ob

Page 42 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Externé zariadenia
Poznámky
Okrem nastavení, ako je hlasitosť,
nastavenie tónu a displeja, musia
byť všetky funkcie ovládané
prídavným zariadením.
Používanie ponuky AUX videa
Ťuknite

Page 43 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia43
Návrat na začiatok aktuálneho videa
Ťuknite na d po 5 sekundách
prehrávania videa.
Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu Ťuknite na d alebo c a podržte.
Uvoľnite pre

Page 44 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44Externé zariadenia
Pre aktivovanie alebo deaktivovanie
jazyka titulkov nastavte funkciu Q na
Zap. alebo Vyp..
Pre aktivovanie alebo deaktivovanie
jazyka zvuku nastavte funkciu R na
Zap. alebo

Page 45 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia45
Zvoľte alebo zrušte voľbu želaných
aplikácií a potom zvoľte tlačidlo na
obrazovke OK.

Page 46 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46Rozpoznávanie rečiRozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................46
Používanie ................................... 46Všeobecné informácie
Funkcia Siri Eyes Free informačného
sy

Page 47 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči47
Úprava hlasitosti hlasových príkazov
Stláčaním + / - na pravej strane
volantu zvýšite alebo znížite hlasitosť
hlasových výziev.
Prerušenie hlasového príkazu
Sk

Page 48 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48TelefónTelefónVšeobecné informácie.................48
Pripojenie Bluetooth ....................49
Núdzové volanie ..........................52
Obsluha .......................................

Page 49 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón49Dodržujte predpisy platné v
krajine, v ktorej sa práve
nachádzate.
Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej
oblasti a vždy vypnite mobilný
telefón na miestac

Page 50 of 113

OPEL CORSA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50Telefón
zariadenie pripojené už predtým,
informačný systém vytvorí spojenie
automaticky.
■ Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto
pripojte zariadenie k elektrickej
z