OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26187/w960_26187-0.png OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio21Vyhľadá sa a automaticky sa naladí
nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá.
Poznámky
Vlnové pásmo FM: ak je funkcia RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba
stanice RDS 3 23, ak je

Page 22 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22RádioAk chcete vyhľadávať typ programu
určený príslušnými stanicami, zvoľte
možnosť Kategórie .
Zobrazí sa zoznam typov programov,
ktoré sú momentálne k dispozícii.
Vyberte želan

Page 23 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio23Definovanie počtu dostupných
stránok obľúbených položiek
Na definovanie počtu stránok
obľúbených zobrazených na výber
stlačte tlačidlo HOME, a potom na
obrazovke zvoľte možn

Page 24 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Rádiospustí sa vyhľadávanie najbližšej
stanice so službou dopravných správ.
Ihneď potom, ako sa nájde
rozhlasová stanica s dopravnými
správami, TP sa zvýrazní. Ak sa
nenájde žiadn

Page 25 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25zlepší, kým príjem AM alebo FM
sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
● Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo
informačný systém ostane
aktívny na pozadí a bud

Page 26 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26RádioPoznámky
Dostupný obsah závisí od stanice a
regiónu.
Stlačte tlačidlo Ponuka v spodnom
riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej
ponuky príslušného vlno

Page 27 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia27Externé zariadeniaVšeobecné informácie.................27
Prehrávanie zvuku .......................29
Zobrazovanie obrázkov ...............31
Prehrávanie videa ............

Page 28 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Externé zariadeniaPoznámky
Informačný systém nepodporuje
všetky prehrávače MP3, jednotky
USB, modely iPod alebo smartfóny.
Pozrite si zoznam kompatibility na
našej webovej stránke.
Pripoj

Page 29 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia29Ak sú v meta dátach zvuku zahrnuté
obrázky, tieto obrázky sa zobrazia na
obrazovke.
Poznámky
Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené
iným

Page 30 of 97

OPEL CORSA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Externé zariadenia
Funkčné tlačidláPoznámky
Počas prehrávania AUX nie sú
funkčné tlačidlá dostupné.
Prerušenie a pokračovanie v
prehrávaní
Dotykom na možnosť = prerušíte
prehr