OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Ak je filter odlučovača pevných častíc
plný, rozsvieti sa ikona %. Čo najskôr
začnite proces čistenia.
Keď filter pevných častíc dosiahne
maximálnu úroveň plnosti, % začne

Page 152 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 150JazdaAutomatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Manuálne preraďovanie rýchlostných stupňo

Page 153 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151
Ak nie je zošliapnutý brzdový pedál,
kontrolka j sa rozsvieti.
Ak voliaca páka nie je v polohe P pri
vypnutom zapaľovaní, kontrolka j
bliká.
Pri zaraďovaní P, R alebo M stlač

Page 154 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaV manuálnom režime pri vysokých
otáčkach motora nedochádza k
žiadnemu automatickému preradeniu na vyšší prevodový stupeň.
Indikácia preradenia
rýchlostného stupňa
Symbol R s

Page 155 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153
2. Uvoľnite obloženie voliacej pákyzo stredovej konzoly; Vložte prstydo koženej dutiny pred voliacou
pákou a potlačte obloženie
smerom nahor na prednom okraji
smerom odspodu, ako je u

Page 156 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 154JazdaPri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy (zvyšuje opotrebovanie
spojky).Výstraha
Neodporúčame počas jazdy držať ruku na voliacej páke.
In

Page 157 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Prevodovka automaticky preradí do
polohy N po naštartovaní. Môže dôjsť
k miernemu oneskoreniu.
Štartovanie nie je možné, ak majú
poruchu všetky brzdové svetlá.
Systém Stop-Šta

Page 158 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 156JazdaPo uvoľnení brzdového pedála sa
vozidlo začne pohybovať.
Ak sa chcete rozbehnúť bez stlačenia brzdového pedálu, pridajte plyn
okamžite po zaradení prevodu, kým
bliká D alebo R

Page 159 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157motor, aby nepracoval v príliš nízkych
alebo príliš vysokých otáčkach
motora. V informačnom centre vodiča
sa zobrazí upozornenie. Správy
vozidla 3 107.
Ak sú otáčky motora prí

Page 160 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 158JazdaBrzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k výpadku funkcie jedného
z týchto okruhov, je možné vozidlo
brzdiť pomocou druhého brzdového
okru