OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26189/w960_26189-0.png OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod61Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi pravými a ľavými
reproduktormi
Rolujte v zozname a vyberte položku
Vyváž. .
Nastavte želanú hodnotu.
Výber štýlu tónu
Rolujte v zozname a vybe

Page 62 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62ÚvodPrispôsobenie hlasitosti
dopravných hlásení
Hlasitosť dopravných hlásení sa dá
predvoliť na nižšiu alebo vyššiu
hodnotu oproti bežnej hlasitosti
zvuku.
Stlačením tlačidla CON

Page 63 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio63RádioPoužitie........................................ 63
Vyhľadávanie staníc ....................63
Automaticky uložené zoznamy ....64
Zoznamy obľúbených ..................65
Ponuky

Page 64 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64RádioManuálne ladenie staníc
V hlavnej ponuke rádia otvorte
stlačením MENU-TUNE ponuku
príslušného vlnového pásma a
vyberte možnosť manuálneho
ladenia.
Na kontextovom displeji frekve

Page 65 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio65Aktivácia funkcie automatického
ukladania staníc
Stlačením tlačidla CONFIG otvorte
ponuku Systémová konfigurácia .
Výberom položky Nastavenia rádia a
následne Predv. auto. ulo

Page 66 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66RádioZobrazia sa rozhlasové stanice, ktoré
možno prijímať v danej lokalite.
Poznámky
Ak predtým nebol zostavený zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
stan

Page 67 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio67Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
Vyberte želanú stanicu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje tiež
pri aktualizácii príslušného zoznamu
staníc pre ni

Page 68 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68Rádio
Nastavte možnosť RDS na hodnotu
ZAP. alebo VYP..
Poznámky
Ak je funkcia RDS vypnutá,
automaticky sa znova zapne, keď
zmeníte stanicu rádia (funkciou
vyhľadávania alebo
prednastaven

Page 69 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio69● Dopravné správy sa prehrávajúhlasitosťou predvolenou pre
službu TA 3 61.
● Ak sa zapnú rozhlasové dopravné správy, prehrávanie
CD/MP3 sa preruší na dobu
vysielania dopravn

Page 70 of 97

OPEL CORSA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Rádiovydajú sa dopravné správy tej
stanice FM, ktorá má najlepší
príjem. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB
prerušovaný oznámeniami o doprave.
Konfigurácia DAB
St