OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26192/w960_26192-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Kalibrácia systémuAk sa kontrolky c a b rozsvietia
súčasne, je nevyhnutné vykonať
kalibráciu systému posilňovača
riadenia. To môže nastať, napr. pri
otočení volantu o jednu ot

Page 162 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaZapnutie
Stlačte tlačidlo m; kontrolka m na
prístrojovom paneli sa rozsvieti
nabielo.
Aktivácia Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rých

Page 163 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161● Aplikuje sa parkovacia brzda.● Súčasným stlačením RES/+ a
brzdového pedálu sa deaktivuje
tempomat a vymaže sa uložená
rýchlosť.
Vyvolanie uloženej rýchlosti
Otočte kolies

Page 164 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaV núdzovom prípade je možné
prekročiť rýchlostný limit prudkým
šliapnutím na plynový pedál takmer
až na podlahu. V takom prípade
výstražný signál nezaznie.
Ak uvoľníte ped

Page 165 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163AktiváciaVarovanie pred čelnou zrážkou sa
aktivuje automaticky pri rýchlosti
vyššej ako 40 km/h, ak táto funkcia
nie je vypnutá tlačidlom V. Pozrite si
nasledujúcu časť.
Výber c

Page 166 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda
Súčasne zaznie výstražný zvukový
signál. Ak to situácia vyžaduje, stlačte
brzdový pedál a otočte volantom.
Vypnutie
Systém sa dá deaktivovať.
Opakovane stláčajte tlačidlo

Page 167 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165V nasledujúcich prípadoch nemusí
varovanie pred čelnou zrážkou
detekovať vozidlo alebo sa môže
znížiť výkon snímača:
● na veterných cestách
● keď počasie, napr. hmla, d

Page 168 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazda
Systém má štyri ultrazvukové
snímače v zadnom nárazníku.
Aktivácia
Pri zaradení spiatočky je systém
automaticky pripravený pracovať.
Svietiaca kontrolka LED na tlačidle
parkova

Page 169 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167zhasne. Rozsvieti sa kontrolka r
na prístrojovom paneli 3 96 alebo v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa.
Predný a zadný parkovací
asistent9 Varovanie
Vodič nesie plnú zodpo

Page 170 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168Jazdao možných nebezpečných
prekážkach nachádzajúcich sa za
vozidlom vo vzdialenosti až
1,5 metra.
V závislosti od toho, ktorá strana
vozidla je bližšie k prekážke, budete vo vozidle