OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26192/w960_26192-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199
Zatlačte bezpečnostnú západku
nahor a otvorte kapotu motora.
Nasaďte podperu kapoty.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa z
bezpečnostných

Page 202 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidlo
Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakého stupňa, aký bol
použitý pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.V

Page 203 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou.
Ak je hladina nízka, doplňte.
9 Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť

Page 204 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloBrzdyV prípade dosiahnutia minimálnej
hrúbky brzdového obloženia budete
počas brzdenia počuť pískanie.
V jazde môžete pokračovať, ale
nechajte čo možno najsk

Page 205 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Výmena akumulátora vozidlaPoznámky
Akékoľvek nedodržanie podmienok uvedených v tejto časti môže
zapríčiniť dočasnú deaktiváciu
systému stop-štart.
Ak vymie

Page 206 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidloVýznam symbolov:● Žiadne iskry, priame plamene ani
fajčenie.
● Vždy si zakryte oči. Výbušné plyny môžu spôsobiť oslepenie
alebo zranenie.
● Udržujte akumu

Page 207 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205Lištu stierača namontujte mierne
natočenú voči ramenu stierača a zatlačte ju, až pokým nezapadne na
miesto.
Opatrne spustite rameno stierača.Výmena žiarovky
Vypn

Page 208 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidloStretávacie svetlá
1. Otáčajte vekom (2) proti smeruhodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Stlačte sponu, aby ste uvoľnilidržiak žiarovky. Vytiahnite
objímku žiar

Page 209 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2072. Stlačte sponu, aby ste uvoľnilidržiak žiarovky. Vytiahnite
objímku žiarovky z reflektora.
3. Odpojte žiarovku od držiaku žiarovky a vymeňte žiarovku.
4. Vložt

Page 210 of 279

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidloObrysové svetlo/svetlo pre jazdu
cez deň s LED
Obrysové svetlo a svetlá pre jazdu
cez deň sú navrhnuté ako LED a
nedajú sa vymeniť. V prípade chybnej
LED sa obrá