OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26192/w960_26192-0.png OPEL CORSA E 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo209Hmlové svetlá
Žiarovky sú prístupné zo spodnej strany vozidla.
1. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte ho z reflektora.
2. Odpojte o

Page 212 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 210Starostlivosť o vozidlo
2. Zvnútra rukou odskrutkujte obeplastové zaisťovacie matice.
3. Opatrne vytiahnite zostavu svetlaz výklenku a vyberte ju.
4. Stlačte príchytné západky avyberte nos

Page 213 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo211
1. Odstráňte skrutku zo zadnýchvýklopných dverí.
2. Združené svetlo mierne posuňtesmerom von, potom ho vytiahnite
zo zadných výklopných dverí.
3. Držiak žiar

Page 214 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 212Starostlivosť o vozidlo
2. Otočte držiak žiarovky vprotismere chodu hodinových
ručičiek a vyberte ho z telesa.
3. Vytiahnite žiarovku z držiaka žiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak

Page 215 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2133. Vyberte držiak žiarovky z telesasvietidla jeho otočením v
protismere chodu hodinových
ručičiek.
4. Vytiahnite žiarovku z držiaka žiarovky a vymeňte ju.
5. Vlo

Page 216 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 214Starostlivosť o vozidlo
Vo vozidle sa nachádzajú rôzne
druhy poistiek.
V závislosti od typu poistky môžete
prepálenú poistku rozpoznať podľa
roztaveného vodiča. Poistku vymeňte len v

Page 217 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo215Č.Obvod1Modul rozhrania prívesu, systém
zadného nosiča2–3Snímač akumulátora4Palivové čerpadlo riadiaceho
modulu podvozka5ABS6Ľavé stretávacie svetlo a svetlo

Page 218 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 216Starostlivosť o vozidloČ.Obvod28Riadiaci modul motora29Riadiaci modul motora30Riadiaci modul motora31Ľavé diaľkové svetlo, ľavé xenó‐
nové stretávacie svetlo32Pravé diaľkové svetlo,

Page 219 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo217Poistková skriňa prístrojovej
dosky
Poistková skrinka je za spínačom
svetiel v prístrojovej doske. Uchopte
za rukoväť, potiahnite a sklopte nadol spínač svetiel.

Page 220 of 279

OPEL CORSA E 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 218Starostlivosť o vozidloČ.Obvod13–14Dvere batožinového priestoru15Systém airbagov16Pripojenie dátového spoja17Zapaľovanie18Klimatizácia19Strešné okno20Parkovací asistent/dažďový
sen