OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26196/w960_26196-0.png OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Keď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča
sa objaví výstražná správa.
Displej strednej úrovne
Keď sa zníži napätie akumulá

Page 112 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkyAuto. odhml. zadného okna:
Aktivuje automaticky vyhrievané
zadné okno.
● Komfort a pohodlie
Hlasitosť zvukov : Zmena
hlasitosti výstražných signálov.
Personal

Page 113 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Vozidlo ● Klimatizácia a kvalita vzduchu
Automatická maximálna rýchlosť
vent.

Page 114 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyOp. uzamknúť diaľ. odomk.
dvere : Aktivuje alebo deaktivuje
funkciu automatického
opätovného zamykania, ak sa
vozidlo odomkne, ale neotvorí
sa.
Rear camera (Spä

Page 115 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113Tlačidlá systému OnStar
Tlačidlo pre súkromie
Stlačte a podržte j, kým nezaznie
správa na aktiváciu alebo deaktiváciu prenosu informácií o polohe vozidla.

Page 116 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkyvyužívajú kapacitu mobilných
údajov na pozadí, aj keď sa
nepoužívajú. Zahŕňa to automatické aktualizácie, sťahovanie, ako aj
prenosy pri synchronizácii

Page 117 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115ľubovoľného telefónu. Vyhľadajte
príslušné telefónne číslo systému
OnStar na našej webovej lokalite
určenej pre konkrétnu krajinu.
OnStar vám môže pom

Page 118 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvkyPoznámky
V každom prípade, ak sa vozidlo likviduje alebo iným spôsobom
prenáša, okamžite informujte
systém OnStar o zmenách a
ukončite službu OnStar vo vozi

Page 119 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie117OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......117
Spínač svetiel .......................... 117
Automatické ovládanie svetiel . 118
Diaľkové svetlá ........................ 119
Svet

Page 120 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 118OsvetlenieSpínač svetiel s automatickým
ovládaním svetiel
Otočný spínač osvetlenia:
AUTO:automatické ovládanie
svetiel: predné svetlomety
sa zapínajú a vypínajú
automaticky podľa
v