OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26194/w960_26194-0.png OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Keď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča
sa objaví výstražná správa.
Displej strednej úrovne
Keď sa zníži napätie akumulá

Page 112 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkyAuto. odhml. zadného okna:
Aktivuje automaticky vyhrievané
zadné okno.
● Komfort a pohodlie
Hlasitosť zvukov : Zmena
hlasitosti výstražných signálov.
Personal

Page 113 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Vozidlo ● Klimatizácia a kvalita vzduchu
Automatická maximálna rýchlosť
vent.

Page 114 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyStierače s dažďovým senzorom:
Aktivuje alebo deaktivuje
automatické zapnutie stieračov
prostredníctvom dažďového
senzora.
Automat. zadný stierač pri
spiato

Page 115 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113Telematická služba
OnStar
OnStar je osobný asistent pre
pripojenie a servisného asistenta s
integrovaným prístupovým bodom
Wi-Fi. Služba OnStar je k dispozícii

Page 116 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkyTlačidlo pre SOS
Stlačením [ nadviažete prioritné
núdzové spojenie so špeciálne
vyškoleným poradcom v núdzových
situáciách.
Stavový LED
Zelené svetlo:

Page 117 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115K dispozícii sú nasledujúce funkcie:● Odomykanie a zamykanie vozidla.
● Spustenie klaksónu a blikania svetiel.
● Kontrola hladiny paliva, životnosti motorov

Page 118 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvkysystémov. Obsahuje aj informácie o
dieloch, ktoré pravdepodobne
vyžadujú údržbu, a o tlaku vzduchu v pneumatikách (len pre vozidlá so
systémom monitorovania t

Page 119 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky117Tieto aktualizácie sa môžu vzťahovať
na ochranu osobných údajov. Zásady
ochrany osobných údajov nájdete vo
svojom konte.

Page 120 of 281

OPEL CORSA E 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 118OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......118
Spínač svetiel .......................... 118
Automatické ovládanie svetiel . 119
Diaľkové svetlá ........................ 120
Svet