OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26198/w960_26198-0.png OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 101 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod101alebo výber nasledujúcej /
predchádzajúcej skladby/
obrázka, keď sú aktívne
externé zariadenia
alebo výber
nasledujúceho /
predchádzajúceho
záznamu v zozname
staníc, zozname mé

Page 102 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 102Základné operácieZákladné operácie
Obsluha obrazovky
Obrazovka Informačného systému
má povrch citlivý na dotyk, ktorý
umožňuje priamu interakciu so
zobrazovanými ovládacími prvkami

Page 103 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie103Systémové nastaveniaZobrazte ponuku nastavenia
systému, prejdite na domovskú
obrazovku a vyberte :.
K dispozícii sú nasledujúce
podponuky:
● Display : Nastavte jas a t

Page 104 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 104ZvukZvukPrehľad%:Dotknutím prejdete na
predchádzajúcu stanicu /
skladbu alebo sa
dotknutím na tlačidlo a
jeho podržaním sa
presuniete dozadu.96.70:Dotykom na túto hodnotu
zadajte frekvenci

Page 105 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Zvuk105Dopravná správa
Dopravné správy je služba
rozhlasových staníc FM. Ak je
aktivovaný dopravný program,
aktuálne prehrávaný zdroj zvuku sa
preruší, keď rozhlasová stanica FM vysiel

Page 106 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 106Rozpoznávanie rečiRozpoznávanie reči
Aplikácia prechodu hlasu
informačného systému umožňuje
prístup k príkazom rozpoznávania
reči na inteligentnom telefóne. Pozrite
si návod na pou

Page 107 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón107TelefónVšeobecné informácie...............107
Pripojenie Bluetooth ..................108Všeobecné informácie
Nie každý mobilný telefón plne
podporuje funkciu telefónu. Preto
mô

Page 108 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 108TelefónPripojenie Bluetooth
Párovanie telefónu Ak chcete spárovať mobilný telefón,
postupujte nasledovne:
1. Povoľte Bluetooth na mobilnom telefóne a uistite sa, že je viditeľnýpre osta

Page 109 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón109

Page 110 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 110RegisterDDomovská obrazovka ...................98
Dopravný program ......................104
H Hlavná ponuka.............................. 98
I
Informačný displej......................... 98
M