OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26199/w960_26199-0.png OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi229podmienkam používania od
príslušného poskytovateľa. Výrobca často nemá žiadny vplyv na obsah
vymieňaný za týmto účelom.
Preto berte na vedomie povahu,
rozs

Page 232 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 230RegisterAAdaptívny tempomat .................. 128
AdBlue .................................. 72, 110
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ............68
Aktívne núdzové brzdenie ....7

Page 233 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 231EElektrická parkovacia brzda. 70, 119
Elektrická sústava....................... 180
Elektrické nastavenie ................... 20
Elektrické nastavovanie sedadla . 29
Elektricky ovládané okn

Page 234 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 232Odkladací priestor v stredovejkonzole ..................................... 48
Odlučovač pevných častíc ..........109
Odpojenie pri prebehu ...............106
Odporúčané kvapaliny a mazi

Page 235 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 233Rolety .......................................... 25
Rozmery vozidla ........................216
Roztok pre výfukové systémy vznetových motorov ................110
Ručná brzda ..............

Page 236 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 234Upozornenie na bočný mŕtvyuhol ......................................... 150
Upozornenie pre vodiča .............159
Ú
Údaje o motore .......................... 214
Údaje o vozidle ........

Page 237 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) www.opel.comCopyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Opel Automobile GmbH si vy
Page:   < prev 1-10 ... 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240