OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26200/w960_26200-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 91 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón91používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špeci

Page 92 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 92Telefón
Poznámky
Ak nie je pripojený žiadny telefón,
ponuku Správa zariadenia je možné
otvoriť aj cez ponuku telefónu:
Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
Telefón .
3. Dotknite sa

Page 93 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón93Pripojenie spárovaného
zariadenia
Stlačte ; a potom zvoľte Nastavenia.
Zvoľte Bluetooth a potom Správa
zariadenia , aby sa zobrazila príslušná
ponuka.
Zvoľte Bluetooth zariaden

Page 94 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 94TelefónVytvorí sa telefonické spojenie s
centrom pre núdzové volania.
Na otázky personálu servisného
centra popíšte svoju núdzovú
situáciu.9 Varovanie
Neukončite hovor, kým vás na to

Page 95 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón95Používanie telefónneho adresáraPoznámky
Pri párovaní mobilného telefónu s
Informačným systémom cez
Bluetooth sa telefónny zoznam z
mobilného telefónu prevezme
automaticky 3 9

Page 96 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 96Telefón4. Dotknite sa kontaktu, ktorémuchcete zavolať. Zobrazí sa menu
so všetkými číslami, ktoré sú
uložené pre vybraný kontakt.
5. Zvoľte želané telefónne číslo, aby
ste iniciov

Page 97 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón97
Ak chcete prijať hovor, vyberte
možnosť v.
Odmietnutie hovoru
Ak chcete odmietnuť hovor, zvoľte
J .
Zmena tónu zvonenia
Stlačte ; a potom zvoľte Nastavenia.
Vyberte položku Blu

Page 98 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 98TelefónVolanie hlasovej odkazovej schránke
Stlačte ; a potom zvoľte Telefón.
Zvoľte možnosť t na obrazovke.
Dôjde k volaniu na poštovú schránku.
Alternatívne zadajte číslo hlasovej

Page 99 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón99

Page 100 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 100RegisterAAktivácia hudby Bluetooth ............84
Aktivovanie rádia ..........................75
Aktivovanie telefónu .....................94
Aktivovanie USB obrázkov ...........85
Aktivovanie