OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie109OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......109
Spínač svetiel .......................... 109
Automatické ovládanie svetiel . 110
Diaľkové svetlá ........................ 110
Svet

Page 112 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 110OsvetlenieZadné svetlá
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ov

Page 113 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie111Svetelný klaksón
Pre aktivovanie svetelného klaksónu
zatiahnite za páčku.
Potiahnutím sa deaktivujú diaľkové
svetlá.
Nastavenie sklonu
svetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
s

Page 114 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 112Osvetlenie● osvetlenie zákrut
● asistent diaľkových svetiel
● automatické nastavenie výšky svetlometov
Osvetlenie rohu
Pri odbočovaní sa v závislosti od uhla riadenia a svetla smerov

Page 115 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie113Ak chcete znova aktivovať asistenta
diaľkových svetiel, znova zablikajte
diaľkovými svetlami.
Automatické nastavenie výšky
svetlometov
S cieľom zabrániť oslneniu
protiidúcich

Page 116 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 114OsvetlenieAk nezrušíte ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhu dlhšie ako
dvadsať sekúnd, hlasitosť zvuku
signálu sa zvýši, ak je rýchlosť vyššia
ako 60 km/h.
Predné svetlá do hmly

Page 117 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie115Svetlá spiatočkySvetlo spiatočky sa rozsvieti, keď je
zapnuté zapaľovanie a je zaradená
spiatočka.
Zahmlené presvetľovacie kryty svetiel
Vnútorná strana presvetľovacích
kryt

Page 118 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 116OsvetlenieZadné stropné svetlá
Rozsvieti sa spolu s prednými
stropnými svetlami podľa polohy
kolískového spínača.
Svetlo na čítanie
Ovláda sa stlačením s a t na
vnútornom osvetlen

Page 119 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie117Prispôsobenie vozidla 3 101.
Ak sa otvoria dvere vodiča, navyše sa
rozsvietia nasledujúce svetlá:
● osvetlenie niektorých spínačov
● Informačné centrum vodiča
● svetlá n

Page 120 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 118KlimatizáciaKlimatizáciaKlimatizácia................................ 118
Systém kúrenia a vetrania .......118
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 122
Nezávislé