OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná394. Zatlačte spínač, kým sa oknoúplne neotvorí, a pokračujte v
stláčaní spínača na ďalšie
dve sekundy.
5. Tento postup zopakujte pre každé
okno.
Vyhrievanie zadn

Page 42 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáVozidlá s elektronicky riadenou
klimatizáciou
Vozidlá s klimatizáciou
Slnečné clony
Slnečné clony môžete sklopiť dole
alebo na bok ako ochranu pred
slnkom.
Kryty zrk

Page 43 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Silno zatlačte N po druhú zarážku v
zadnej časti a potom uvoľnite:
slnečná clona sa bude otvárať, kým bude spínač podržaný.
Jemne zatlačte N po prvú zarážku

Page 44 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 42Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 42
Predné sedadlá ........................... 43
Poloha sedadla .......................... 43
Nast

Page 45 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky43Opierky hlavy na zadných
sedadlách
Výškové nastavenie
Potiahnite opierku hlavy nahor alebo
stlačením západky uvoľnite opierku a
zatlačte ju nadol.
Predné sedadl

Page 46 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 44Sedadlá, zádržné prvkyjednu ruku. Vaše stehná by mali
zľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nas

Page 47 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:sedadlo vyššienadol:sedadlo nižšieSklon sedadla
Stlačte spínač
horný:prednú stranu vyššiedolný:prednú stranu ni

Page 48 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyNastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Lakťová opierka
Lakťovú opierku možno vyklopiť
nahor.
Kúrenie
Nastavte vyhrievanie na poža

Page 49 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Zadné sedadlá
Pozdĺžne nastavenie Vo vozidlách s posuvnými zadnými
sedadlami možno obe časti zadného
sedadla posúvať samostatne
dopredu a dozadu.9 Varovanie
Ope

Page 50 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyBezpečnostné pásy
Pásy sa počas prudkého zrýchlenia
alebo spomalenia vozidla zablokujú a
udržia cestujúcich v sedacej polohe. Značne sa tým znižuje riziko
zran