OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26203/w960_26203-0.png OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89na benzínový režim. Nefajčite.
Žiadny otvorený oheň, ani zdroje
vznietenia.
Ak zápach plynu stále pretrváva,
motor neštartujte. Príčinu poruchy
nechajte ods

Page 92 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyDisplej servisného intervaluSystém servisu informuje o tom, kedy
vymeniť motorový olej a filter alebo
keď je potrebný servis vozidla. Na
základe jazdných podmien

Page 93 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91zelená:potvrdenie aktiváciemodrá:potvrdenie aktiváciebiela:potvrdenie aktivácie
Pozrite si všetky kontrolky na rôznych
prístrojových paneloch 3 82.
Žiarovka u

Page 94 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyAktivovanie predpínačov
bezpečnostných pásov alebo
airbagov je indikované trvalým
svietením v.9 Varovanie
Príčinu poruchy nechajte
neodkladne odstrániť v se

Page 95 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93Bez meškania vyhľadajte pomoc v
servise.
Vypnite motor Y svieti červeno.
Krátko sa rozsvieti po zapnutí
zapaľovania.
Rozsvieti sa spolu s ostatnými
kontrolkami,

Page 96 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyUpozornenie na opusteniejazdného pruhu
) bliká nažlto, keď systém rozpozná
náhodnú zmenu jazdného pruhu.
Upozornenie na opustenie jazdného
pruhu 3 177.
Syst

Page 97 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95AdBlue
Y Symbol svieti alebo bliká žlto.
Svieti žlto
Ostávajúci dojazd je v rozmedzí
600 km a 2 400 km.
Čo najskôr nechajte doplniť kvapalinu AdBlue® v kvalif

Page 98 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyAutostopD svieti či bliká zeleno.
Svieti zeleno Motor je v režime funkcie Autostop.
Bliká zeleno
Režim Autostop je dočasne
nedostupný alebo sa režim Autostop
vy

Page 99 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Informačný displej
Informačné centrum vodiča
Informačné centrum vodiča sa
nachádza na prístrojovom paneli.
V závislosti od verzie a prístrojového
panelu je

Page 100 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvkyhodnotou. Ak chcete počítadlo
vynulovať, držte niekoľko sekúnd
stlačené SET/CLR .
Priemerná rýchlosť
Zobrazenie priemernej rýchlosti.
Meranie môže byť ke