OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26203/w960_26203-0.png OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Bezpečnostná funkcia
Keď okno počas automatického
zatvárania narazí na prekážku nad
polovicou výšky, jeho pohyb sa ihneď
zastaví a okno sa opäť otvorí.
Vyradeni

Page 42 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, okná4. Zatlačte spínač, kým sa oknoúplne neotvorí, a pokračujte v
stláčaní spínača na ďalšie
dve sekundy.
5. Tento postup zopakujte pre každé
okno.
Vyhrievanie zadn

Page 43 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Vozidlá s elektronicky riadenou
klimatizáciou
Vozidlá s klimatizáciou
Slnečné clony
Slnečné clony môžete sklopiť dole
alebo na bok ako ochranu pred
slnkom.
Kryty zrk

Page 44 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáSilno zatlačte N po druhú zarážku v
zadnej časti a potom uvoľnite:
slnečná clona sa bude otvárať, kým
bude spínač podržaný.
Jemne zatlačte N po prvú zarážku

Page 45 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky43Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 43
Predné sedadlá ........................... 44
Poloha sedadla .......................... 44
Nast

Page 46 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 44Sedadlá, zádržné prvkyOpierky hlavy na zadných
sedadlách
Výškové nastavenie
Potiahnite opierku hlavy nahor alebo
stlačením západky uvoľnite opierku a
zatlačte ju nadol.
Predné sedadl

Page 47 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45jednu ruku. Vaše stehná by malizľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nast

Page 48 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyVýška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:sedadlo vyššienadol:sedadlo nižšieSklon sedadla
Stlačte spínač
horný:prednú stranu vyššiedolný:prednú stranu ni

Page 49 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Nastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Lakťová opierka
Lakťovú opierku možno vyklopiť
nahor.
Kúrenie
Nastavte vyhrievanie na poža

Page 50 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyZadné sedadlá
Pozdĺžne nastavenie Vo vozidlách s posuvnými zadnými
sedadlami možno obe časti zadného
sedadla posúvať samostatne
dopredu a dozadu.9 Varovanie
Ope