OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26203/w960_26203-0.png OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky799Varovanie
Povrch vozovky môže byť
namrznutý i v prípade, že je na displeji zobrazená vonkajšia
teplota o niekoľko stupňov vyššia
než 0 °C.
Hodiny
Dátum a

Page 82 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyNabíjací port USB
Jeden alebo dva porty USB sa
nachádzajú v stredovej konzole. Oba
porty USB sú pripravené na nabíjanie
zariadení.
Ak sú k dispozícii dva porty

Page 83 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Mobilné telefóny kompatibilné s PMA
alebo Qi možno nabíjať indukčne.
Na nabíjanie mobilného telefónu
môže byť potrebný zadný kryt s
integrovanou cievkou (

Page 84 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyVýstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V závislosti od verzie sú k dispozícii
dva typy prístrojových panelov:

Page 85 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Základný prístrojový panel Baselevel

Page 86 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyPrístrojový panel strednej úrovne

Page 87 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85PrehľadOŽiarovka ukazovateľa
smeru 3 91XPripomenutie bezpeč‐
nostného pásu 3 91vAirbag a predpínače
bezpečnostných pásov
3 91VDeaktivácia airbagov
3 92

Page 88 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkyBUpozornenie na bočný
mŕtvy uhol 3 171mTempomat 3 96ßObmedzovač rýchlosti
3 96LAsistent dopravných
značiek 3 96hOtvorené dvere 3 96
Rýchlomer
Ukazuje rýc

Page 89 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87Otáčkomer
Zobrazí rýchlosť motora.
Udržujte otáčky motora pri každom
prevodovom stupni čo najnižšie.
Výstraha
Ak je ukazovateľ v červenej
výstražnej zó

Page 90 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyLED
nesvieti:prevádzka na benzínLED
bliká:kontrola podmienok na
zmenu palivovej
prevádzky na prevádzku
na plyn. Rozsvieti sa,
keď sú splnené
podmienky.LED sa
roz