OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199Č.Obvod21Alarm, tlačidlo štartéra22Dažďový senzor, predná kamera23Modul dverí24Pokročilý parkovací asistent,
kamera, informačný systém25Airbag26Modul horného

Page 202 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidloČ.Obvod7–8Informačný systém9–10Zadná napájacia zásuvka11–12–Náradie vozidla
Náradie Kolesá s náhradným kolesom
Zdvihák, náradie, popruh na zaistenie
po

Page 203 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a diskov
Hrany prechádzajte pomaly a ak je to možné, kolmo. Prejazd ostrých hrán
môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a disku.

Page 204 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloNa štítku s údajmi a informáciami o
tlaku v pneumatikách, ktorý sa
nachádza na ráme ľavých dverí, sú uvedené pôvodne dodané
pneumatiky a príslušné hodnoty

Page 205 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Ak pneumatika stráca tlak, rozsvieti
sa kontrolka w a v informačnom
centre vodiča sa zobrazí výstražné
hlásenie.
V takom prípade znížte rýchlosť a vyhýbajte s

Page 206 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidloSystém neupozorní na prasknutie
pneumatiky ani na rýchle sfúknutie
pneumatiky ihneď. Dôvodom je čas
potrebný na kalkuláciu.
Hĺbka vzorky pneumatiky Pravidelne kont

Page 207 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205Vozidlá s kolesami z oceľe: Pri použití
zaisťovacích skrutiek kolies
nenasadzujte kryty kolies.
Reťaze na pneumatiky
Snehové reťaze je dovolené použiť
iba na pre

Page 208 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidloSúprava na opravu pneumatiky sa
nachádza v batožinovom priestore
pod krytom podlahy.
1. Vyberte nádobku s tesniacou hmotou a kompresor.
2. Z nádobky s tesniacou hmotou

Page 209 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo207
10. Kolískový spínač kompresoraprepnite do polohy I. Pneumatika
je plnená tesniacou hmotou.
11. Tlakomer kompresora krátko ukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovani

Page 210 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidlo16. Okamžite sa rozbehnite, aby satesniaca hmota rovnomerne
rozmiestila v pneumatike. Po
prejdení približne 5 km (no po
jazde dlhej maximálne 10 min.)
zastavte a skontro