OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka69Výstražný trojuholník
Výstražný trojuholník uložte do
priestoru v zadnej časti batožinového
priestoru a zaistite ho upevnením na
suchý zips Velcro ®
.
Lekárnička

Page 72 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 70Úložná schránkaMontážne body sa nachádzajú v
každom dvernom ráme na karosérii.
Odstráňte kryt z každého
montážneho bodu a upevnite strešný nosič pomocou priložených skrutiek.In

Page 73 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka71vozidlom alebo iné vnútroštátne
registračné dokumenty.
Na výpočet užitočného
zaťaženia vložte údaje vášho
vozidla do tabuľky hmotností na
začiatku tejto príru

Page 74 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 72Prístroje a ovládacie prvkyPrístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 73
Nastavenie volantu ....................73
Ovládacie prvky na volante .......73
Vyhrievaný v

Page 75 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky73Prispôsobenie vozidla..................99
Telematické služby ....................103
Opel Connect .......................... 103Ovládacie prvky
Nastavenie volantu
Od

Page 76 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 74Prístroje a ovládacie prvkyVyhrievaný volant
Vyhrievanie sa aktivuje stlačením
tlačidla *. Aktivácia sa signalizuje
svetlom LED na tlačidle.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motor

Page 77 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky75V umývačkách automobilov ich
vypnite.
Ak chcete aktivovať režim stierania v
prerušovanom režime pri ďalšom
zapnutí zapaľovania, stlačte páčku
smerom dolu d

Page 78 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 76Prístroje a ovládacie prvkyKontrolka < 3 74.
Ostrekovač čelného okna
Zatiahnite za páku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na čelné
okno a stierač urobí niekoľko zotretí.
Kvapalina

Page 79 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky77Vonkajšia teplotaPokles teploty sa zobrazí ihneď,
zvýšenie teploty s malým
oneskorením.
Príklad je znázornený na obrázku.
Ak klesne vonkajšia teplota na 3 °

Page 80 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 78Prístroje a ovládacie prvkyĎalšia napájacia zásuvka sa
nachádza na konzole medzi
prednými sedadlami.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 W.
Ak je zapaľovanie vypnuté, napájacia