OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25864/w960_25864-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īpašnieka rokasgrāmata

Page 2 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................20
Sēdekļi, drošības sistēmas ..........41
B

Page 4 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 2IevadsIevads

Page 5 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads3Automašīnas dati
Lūdzu, ievadiet iepriekšējā lappusē
savas automašīnas datus, lai tie
vienmēr būtu viegli pieejami. Šī
informācija ir atrodama nodaļās
"Serviss un tehniskā

Page 6 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 4Ievads● Iespējams, displejos netiekatbalstīta jūsu valoda.
● Displeja paziņojumi un salonā atrodamo apzīmējumu teksti ir
nodrukāti treknrakstā .
Teksta lodziņi "Bīstami", "

Page 7 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5

Page 8 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 6ĪsumāĪsumā
Informācija pirmajam braucienamAutomašīnas atslēgšana
Nospiediet c
, lai atslēgtu durvis un
bagāžas nodalījumu. Atveriet durvis,
pavelkot durvju rokturus.
Nospiediet P, lai

Page 9 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īsumā7Sēdekļu regulēšana
Gareniska regulēšana
Pavelciet rokturi, pārbīdiet sēdekli un
atlaidiet rokturi. Mēģiniet pārvietot
sēdekli atpakaļ un uz priekšu, lai
nodrošinātu, ka sēdek

Page 10 of 281

OPEL CROSSLAND X 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 8ĪsumāSēdekļu slīpums
Nospiediet slēdzi
augšā:priekšējā daļa paceļasapakšā:priekšējā daļa nolaižas
Sēdēšanas stāvoklis 3 42.
Sēdekļu regulēšana 3 43.
Galvas balstu regulē
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 290 next >