OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19Parkovanie9Varovanie
● Neodparkujte vozidlo na ľahko
zápalný povrch. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť zapálenie povrchu.
● Parkovaciu brzdu vždy zatiahnit

Page 22 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 20
Kľúče ......................................... 20
Rádiový diaľkový ovládač ..........21
Syst

Page 23 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Kľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla vyklopíte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.
Rádiový diaľkový ovládač
Umožňuje

Page 24 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, okná
1. Vložte malý skrutkovač medzizadný kryt a diaľkový ovládač a
odistite kryt.
2. Odstráňte zadný kryt.
3. Vyberte plochú batériu z priestoru
na batériu.
4. Vyme

Page 25 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Výmena batérie v elektronickom
kľúči
Ihneď vymeňte batériu v prípade, že
systém už nefunguje správne alebo ak sa skrátil prevádzkový dosah.
Potreba vymeniť bat

Page 26 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknáPoznámky
V prípade nehody spojenej s
nafúknutím airbagov alebo
aktivovaním predpínačov pásov sa
vozidlo automaticky odomkne.
Poznámky
Ak sa po uzamknutí dverí diaľk

Page 27 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Obsluha systému s elektronickýmkľúčom
Elektronický kľúč sa musí nachádzať
mimo vozidla v okruhu približne 1 m od dverí na príslušnej strane.
Odomknutie
Ak chcet

Page 28 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, oknáSystém vykoná zamknutie, ak boli
ktorékoľvek z dverí otvorené a všetky
dvere sú teraz zatvorené.
Ak dvere vodiča nie sú zatvorené
správne, elektronický kľúč os

Page 29 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Stlačte tlačidlo Q – uzamknutie. LED
v tlačidle sa rozsvieti.
Odomyká sa opätovným stlačením
tlačidla Q. Kontrolka LED v tlačidle
zhasne.
Ovládanie pomocou kľú

Page 30 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáAk chcete zamknúť ostatné dvere,
najprv odstráňte čierny kryt
zasunutím kľúča a otočením v smere
hodinových ručičiek.
Vložte kľúč do zahĺbenia a posuňte
z