OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka69dolnej polohe je dvojitá podlaha
nákladného priestoru schopná uniesť
maximálne povolené zaťaženie.
Pripínacie oká
Pútacie oká sú určené pre zaistenie
predmetov pro

Page 72 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 70Úložná schránkaSystém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použiť systém strešného
nosiča schválený pr

Page 73 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka71● Dbajte na to, aby nákladnevyčnieval nad horný okraj
operadiel.
● Neodkladajte žiadne predmety na kryt batožinového priestoru
alebo na palubnú dosku a
nezakrývajte sn

Page 74 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 72Prístroje a ovládacie prvkyPrístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 73
Nastavenie volantu ....................73
Ovládacie prvky na volante .......73
Vyhrievaný v

Page 75 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky73Prispôsobenie vozidla................104
Telematická služba ....................108
OnStar ..................................... 108Ovládacie prvky
Nastavenie volant

Page 76 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 74Prístroje a ovládacie prvkyVyhrievaný volant
Vyhrievanie sa aktivuje stlačením
tlačidla *. Aktivácia sa signalizuje
svetlom LED na tlačidle.
Plochy odporúčané na úchop volantu sa ohrej

Page 77 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky75Nepoužívajte v prípade, že je na
čelnom okne námraza.
V umývačkách automobilov ich
vypnite.
Ak chcete aktivovať režim stierania v
prerušovanom režime pri ď

Page 78 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 76Prístroje a ovládacie prvkyOtáčaním nastavovacieho kolieskaupravte citlivosť dažďového senzora.
Udržujte snímač bez prachu, nečistôt
a námrazy.
Kontrolka < 3 74.
Ostrekovač čelné

Page 79 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky77Stierač zadného okna sa automaticky
zapne, ak sú zapnuté stierače
čelného okna a zaradíte spiatočku.
Aktiváciu alebo deaktiváciu tejto
funkcie možno zmeniť

Page 80 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 78Prístroje a ovládacie prvkyNapájacie zásuvky
12 V napájacia zásuvka sa nachádza
v stredovej konzole.
Ďalšia napájacia zásuvka sa
nachádza na konzole medzi
prednými sedadlami.
Neprekrač