OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 21 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Radio21RadioBruk............................................. 21
Radiodatasystem .........................23
Digital lydkringkasting ..................23Bruk
Aktivere radioen
Trykk på AUDIO. Den sis

Page 22 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 22RadioStasjonslister
Stasjonslisten viser alle de tilgjenge‐
lige radiostasjonene i det aktuelle
mottaksområdet.
Hvis du vil vise stasjonslisten for det
aktive bølgebåndet, kan du velge
Liste .

Page 23 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Radio23Radiodatasystem
Radiodatasystemet (RDS) er en
tjeneste fra FM-stasjonene som gjør
det betydelig lettere å finne ønsket
stasjon og feilfritt mottak.
Fordeler ved RDS ● Stasjonens programnav

Page 24 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 24Radioaktiverer DAB-FM automatisk
sporing. Se nedenfor.
● Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærhe‐
ten av hverandre (et fenomen
som er typisk ved AM- eller FM-
mottak), s

Page 25 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem CD-spiller25CD-spillerGenerell informasjon .................... 25Bruk ............................................. 25Generell informasjon
I hanskerommet er det en CD-spiller
for avspilling av lyd-CD

Page 26 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 26Eksterne enheterEksterne enheterGenerell informasjon .................... 26
Spille lyd ...................................... 27
Vise bilder .................................... 28
Bruke
smarttelef

Page 27 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Eksterne enheter27Merk
Unngå å koble fra enheten under
avspilling. Det kan skade enheten
eller infotainmentsystemet.
Lydavspilling via Bluetooth
Avspillingen lar deg lytte til musikk
som finnes på

Page 28 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 28Eksterne enheterÝ: Spill av sporene i den valgte
listen (album, artist osv.) i vanlig
avspillingsmodus.
Gjenta spor
Berør knappen gjentatte ganger for å
slå gjentagelsesmodus på eller av.
– :

Page 29 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Eksterne enheter29Starte eller stoppe en
lysbildefremvisning
Velg l for å vise bildene som er
lagret på USB-enheten, som en
lysbildevisning.
Berør / for å avslutte lysbildevisnin‐
gen.
Bruke s

Page 30 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 30NavigeringNavigeringGenerell informasjon .................... 30
Bruk ............................................. 31
Angi destinasjon .......................... 34
Veivisning .....................