OPEL GRANDLAND X 2018.5 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26946/w960_26946-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)
Trending: bluetooth, radio

Page 1 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom

Page 2 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

Page 3 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Navi 5.0 IntelliLink..........................5
R 4.0 IntelliLink ............................ 55
R 4.0 ............................................ 97Sadržaj

Page 4 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

Page 5 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uvod.............................................. 6
Osnovno upravljanje ....................14
Radio ........................................... 21
CD plejer ...................................... 26

Page 6 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) 6UvodUvodOpšte informacije...........................6
Pregled elemenata upravljanja ......8
Upotreba ...................................... 10Opšte informacije
Infotainment sistem vam pruža
najmod

Page 7 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uvod7Važne informacije o rukovanju i
bezbednosti saobraćaja9 Upozorenje
Uvek pažljivo vozite. Koristiti
infotainment sistem samo ako
uslovi u saobraćaju dozvoljavaju
bezbednu upotrebu.
Bezbednosti

Page 8 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) 8UvodPregled elemenata upravljanjaKomandna tabla

Page 9 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uvod91Informacioni displej / ekran
osetljiv na dodir sa
početnim menijem
(početni meni se vidi samo nakon što se ekran
dodirne sa 3 prsta) ................14
2 AUDIO
Otvaranje audio menija:
Radio .

Page 10 of 131

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) 10Uvodili izabrati sledeću /prethodnu numeru / sliku
kada su aktivni spoljašnji
uređaji ................................... 27
ili izabrati sledeći /
prethodni unos u listi
stanica, listi medija,
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 140 next >
Trending: radio, bluetooth