OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38807/w960_38807-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok

Page 41 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer39Elektriske vinduer9Advarsel
Vær forsiktig ved betjening av de
elektriske vinduene. Fare for
personskade, spesielt for barn.
Koble inn barnesikringen for de
elektriske vind

Page 42 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 40Nøkler, dører og vinduer
Trykk på e og hold den inne for å
lukke vinduene.
Bevegelsen stopper hvis du slipper
knappen.
Hvis vinduene er helt lukket, blinker
varselblinklysene to ganger.
Overbela

Page 43 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer41Biler med elektronisk
klimakontroll
Oppvarmet frontrute
Betjenes ved å trykke på ,. Lysdio‐
den i knappen lyser.
Oppvarmingen virker når motoren er
i gang og kobles a

Page 44 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 42Nøkler, dører og vinduerTak
Soltak
Solgardin
Skyv forsiktig bakover på N til det
første hakket: Solgardinen åpnes så
lenge bryteren betjenes.
Skyv bestemt bakover på N til det
andre hakket,

Page 45 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Seter og sikkerhetsutstyr43Seter og
sikkerhetsutstyrHodestøtter .................................. 43
Aktive hodestøtter .....................44
Forseter ....................................... 44
S

Page 46 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 44Seter og sikkerhetsutstyrHodestøtter på baksetene
Høydejustering
Trekk hodestøttene oppover eller
trykk på låsefjærene for å frigjøre og
skyve hodestøtten nedover.
Demontere
Trykk låsen,

Page 47 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Seter og sikkerhetsutstyr45
● Skyv baken så tett inntil seteryg‐gen som mulig. Juster seteav‐
standen til pedalene, slik at bena er lett vinklet når du trår på peda‐
lene. Trekk passasjers

Page 48 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 46Seter og sikkerhetsutstyrSeterygghelning
Drei på håndhjulet. Ikke len deg mot
seteryggen mens den justeres.
Setehøyde
Pumpebevegelser med betjenings‐
hendelen
oppover:setet høyerenedover:setet

Page 49 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Seter og sikkerhetsutstyr47Korsryggstøtte
Juster korsryggstøtten etter kroppen
ved hjelp av fireveisbryteren.
Flytte støtten opp og ned: før bryteren oppover eller nedover.
Øke og minske støtten

Page 50 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 48Seter og sikkerhetsutstyrFør bryteren oppover eller nedover.
Setehelning
Skyv den fremre delen av bryteren
oppover / nedover.
Seterygghelning
Drei bryteren forover eller bakover.
Korsryggstøtte, j