OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38807/w960_38807-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok

Page 21 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Kort og viktig19Parkering9Advarsel
● Bilen må ikke parkeres på en
lettantennelig overflate. Den
høye temperaturen i eksossy‐
stemet kan antenne underla‐
get.
● Sett alltid på håndbremsen.

Page 22 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 20Nøkler, dører og vinduerNøkler, dører og
vinduerNøkler, låser ................................ 20
Nøkler ........................................ 20
Fjernkontroll ............................

Page 23 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer21Nøkkel med nøkkeldel som kan
felles inn
Trykk på knappen for å felle ut
nøkkelen. Trykk først på knappen når du skal felle inn nøkkelen.
Fjernkontroll
Aktiverer br

Page 24 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 22Nøkler, dører og vinduer
1.Fjern bakdekselet fra fjernkontrol‐
len.
2. Ta ut det flate batteriet.
3. Erstatt batteriet med et batteri av samme type. Legg merke til instal‐lasjonsposisjonen.
4.

Page 25 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer23Skifte batteri i den elektroniske
nøkkelen
Skift batteriet når systemet ikke
lenger fungerer som det skal eller
rekkevidden er redusert. Når det er på
tide å skifte ba

Page 26 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 24Nøkler, dører og vinduerDet er en forutsetning at denne
innstillingen er aktivert i den person‐
lige tilpasningen av bilen 3 102.
Fjernkontrollbetjening
Låse opp
Trykk O.
Opplåsingsmodus kan

Page 27 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer25Betjening av elektronisk
nøkkelsystem
Den elektroniske nøkkelen må
befinne seg utenfor bilen, innenfor en
avstand på ca. én meter fra den
aktuelle dørsiden.
Låse opp

Page 28 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 26Nøkler, dører og vinduerSystemet låses dersom en av dørene
har blitt åpnet, og alle dørene til slutt
lukkes.
Hvis førerdøren ikke er korrekt lukket, den elektroniske nøkkelen fortsatt er
in

Page 29 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer27Betjening med nøkkelen dersom
det oppstår feil i sentrallåsen
Ved feil, f.eks. ved utladet bilbatteri
eller tomt batteri i fjernkontroll / elek‐ tronisk nøkkel, kan f

Page 30 of 265

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruksjonsbok 28Nøkler, dører og vinduerAutomatisk låsingAutomatisk låsing etter
igangkjøring
Dette systemet gjør at dørene og
bakluken låses automatisk så snart
bilens hastighet overskrider en
bestemt ver