OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Na nabíjanie mobilného telefónu
môže byť potrebný zadný kryt s
integrovanou cievkou (napr.
Samsung 4 a 5) alebo plášťom (napr.
niektoré modely iPhone).
Ochra

Page 92 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvky

Page 93 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91PrehľadOŽiarovka ukazovateľa
smeru 3 95XPripomenutie bezpeč‐
nostného pásu 3 95vAirbag a predpínače
bezpečnostných pásov
3 96VDeaktivácia airbagov
3 96

Page 94 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkymTempomat 3 101ßObmedzovač rýchlosti
3 102ØAktívne núdzové
brzdenie 3 175hOtvorené dvere 3 102
Rýchlomer
Ukazuje rýchlosť vozidla.
Počítadlo kilometrovCe

Page 95 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93Udržujte otáčky motora pri každom
prevodovom stupni čo najnižšie.Výstraha
Ak je ukazovateľ v červenej
výstražnej zóne, sú prekročené
maximálne povolené

Page 96 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyMotorový olej 3 210.
Porucha merania je indikovaná
hlásením Neplatné meranie hladiny
oleja . Skontrolujte hladinu oleja ručne
pomocou mierky.
Displej servisného

Page 97 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95F zmizne
Načítanie servisných informácií Ak chcete načítať stav servisných
informácií, kedykoľvek stlačte tlačidlo F alebo CHECK . Na pár sekúnd sa
zob

Page 98 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkystrešnej konzole, keď nie ja
zapnutý bezpečnostný pás na obsadenom sedadle.
● Po rozjazde sa rozsvieti kontrolka X na prístrojovom
paneli, na strešnej konzole

Page 99 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Svieti počas chodu motora Porucha v systéme riadenia emisií.
Môžu byť prekročen

Page 100 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvkyPorucha elektrickejparkovacej brzdy
E svieti žlto.
Svieti
Elektrická parkovacia brzda má
poruchu 3 155.9 Varovanie
Príčinu poruchy nechajte
neodkladne odstrániť