OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie119Osvetlenie pre jazdu po diaľnici
Aktivuje sa automaticky pri rýchlosti
nad 115 km/h. Osvetlenie sa
prispôsobí vyšším rýchlostiam,
ktorými sa jazdi na diaľniciach. Ak
neprichádz

Page 122 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 120OsvetlenieSvetlá prispôsobujúce sa
zákrutám
V závislosti od uhla a rýchlosti sa
dodatočne aktivujú určité svetlá LED, čím sa zlepší osvetlenie v zákrutách.
Táto funkcia sa aktivu

Page 123 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121Jedným stlačením ľavej páčky
volantu sa zapne ručné prepínanie diaľkových svetiel bez pomoci
asistenta diaľkových svetiel.
Asistent diaľkových svetiel sa
automaticky prepne

Page 124 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 122OsvetlenieSmerové svetlápáčka nahor:pravé smerové
svetlápáčka nadol:ľavé smerové
svetlá
Bod odporu možno pocítiť keď
posuniete páčku.
Ak páčku posuniete za bod odporu,
aktivuje

Page 125 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie123Parkovacie svetlá
Pri parkovaní vozidla je možné
aktivovať parkovacie svetlá na jednej
strane:
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Presuňte páčku úplne nahor (pravé parkovacie svetlá)

Page 126 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 124OsvetlenieOsvetlenie interiéru
Počas nastupovania a vystupovania
z vozidla sa automaticky rozsvieti
predné a zadné stropné svetlo a po
určitom čase sa vypne.
Poznámky
V prípade nehody spoj

Page 127 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie125Osvetlenie
Osvetlenie stredovej konzoly
Bodové svetlo integrované v stropnej
konzole osvetlí po zapnutí
svetlometov stredovú konzolu.
Osvetlenie vstupu
Uvítacie osvetlenie Pri odomk

Page 128 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 126KlimatizáciaKlimatizáciaKlimatizácia................................ 126
Systém kúrenia a vetrania .......126
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 130
Nezávislé

Page 129 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia127v smere hodi‐
nových ručičiek:zvýšenie rýchlostiproti smeru
chodu hodino‐
vých ručičiek:zníženie rýchlosti
Odstránenie zahmlenia a
námrazy
● Stlačte à: distribú

Page 130 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 128KlimatizáciaTeplota
Nastavte teplotu otočením £ na
požadovanú teplotu.červená oblasť:teplejšiemodrá oblasť:chladnejšie
Vykurovanie nebude úplne účinné, kým motor nedosiahne prev