OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1390:zapaľovanie vypnuté: niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:zapaľovanie v režime napája

Page 142 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140Jazda9Varovanie
Ak je vybitý akumulátor vozidla,
nesmie sa vozidlo odťahovať,
štartovať rozťahovaním alebo
pomocným akumulátorom, lebo
zámok volantu nie je možné
odistiť.
Ovládanie v

Page 143 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141Deaktivácia režimu úspory
energie
Pohotovostný režim sa automaticky
znova aktivuje pri nasledujúcej jazde
vozidlom. Ak chcete funkcie používať ihneď, naštartujte motor:
● na menej

Page 144 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142JazdaVozidlá s tlačidlom zapnutia
napájania
● Manuálna prevodovka: stlačte pedál spojky a brzdy.
● Automatická prevodovka: použite brzdový pedál a voliacu
páku posuňte do polohy P

Page 145 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143Funkcie kúreniaPoznámky
Jednotlivé funkcie kúrenia,
napríklad vyhrievané sedadlá alebo vyhrievaný volant, môžu byť v
prípade obmedzení súvisiacich s
elektrickým zaťažením do

Page 146 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144JazdaIndikácia
Funkcia Autostop je indikovaná
kontrolkou D.
Počas aktívnej funkcie Autostop sa
zachová výkon kúrenia a bŕzd.
Podmienky pre funkciu Autostop
Systém stop-štart kontroluje,

Page 147 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145Vozidlá s automatickou prevodovkou
Motor sa znova naštartuje v
nasledujúcich prípadoch:
● brzdový pedál sa uvoľní, keď je páka voliča v polohe D alebo M
● alebo sa brzdový pe

Page 148 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaVýstraha
Po jazde pri vysokých otáčkach
alebo veľkom zaťažení motora
nechajte motor pred vypnutím
zapaľovania bežať bez záťaže
alebo na voľnobeh asi 30 sekúnd,
aby nedošlo k

Page 149 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147Spustenie saturácie filtra pevných
častíc indikuje dočasné rozsvietenie kontrolky % alebo H, ktoré bude
sprevádzať hlásenie v informačnom
centre vodiča.
Hneď, keď to dopravné

Page 150 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148Jazda9Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte