ESP OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38808/w960_38808-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

Page 10 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 8Kort og viktigSetehelning
Trykk på bryteren
øverst:forkanten høyerenederst:forkanten lavere
Seteposisjon 3 44.
Manuell setejustering 3 45.
Justering av hodestøttene
Trykk på utløserknappen, ju

Page 11 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Kort og viktig9Justering av speil
Innvendig speil
For å justere speilet beveges speilhu‐
set i ønsket retning.
Innvendig speil for manuell avblen‐
ding 3 38.
Innvendig speil for automatisk
avbl

Page 13 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Kort og viktig111Elektriske vinduer .................. 39
2 Sidespeil ............................... 36
3 Side- ventilasjonsdyser .......127
4 Blinklys, lyshorn, nær-/
fjernlys, fjernlysassistent ..

Page 16 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 14Kort og viktigFrontrutespyler
Trekk hendel.
Frontrutespyler 3 77.
Spylervæske 3 199.
Utskifting av viskerblad 3 202.
Bakrutevisker
Vri den ytre hetten for å aktivere bakre
vindusvisker:
OFF:AvI

Page 17 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Kort og viktig15Klimakontroll
Oppvarmet bakruteVarme- og ventilasjonsanlegg, klima‐ anlegg
Oppvarmingen betjenes ved å trykke
på b.
Elektronisk klimakontroll
Oppvarmingen betjenes ved å trykke
p

Page 22 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 20Nøkler, dører og vinduerNøkler, dører og
vinduerNøkler, låser ................................ 20
Nøkler ........................................ 20
Fjernkontroll ............................

Page 38 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 36Nøkler, dører og vinduerAlarmVed utløsning høres alarmhornet, og
samtidig blinker varselblinklyset. Antall og varighet av alarmsignalene
er lovregulert.
Tyverialarmen kan deaktiveres ved å
tryk

Page 39 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Nøkler, dører og vinduer37Fellbare speil
Av hensyn til fotgjengernes sikkerhet
vippes sidespeilene ut av stilling ved
sammenstøt av en viss kraft. Spei‐
lene føres på plass igjen ved å trykke

Page 40 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 38Nøkler, dører og vinduerKupéspeil
Manuell avblending
For å redusere blendingen justerer du med hendelen på undersiden av
speilhuset.
Automatisk avblending
Blendingen fra kjøretøy bak reduse

Page 42 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 40Nøkler, dører og vinduer
Trykk på e og hold den inne for å
lukke vinduene.
Bevegelsen stopper hvis du slipper
knappen.
Hvis vinduene er helt lukket, blinker
varselblinklysene to ganger.
Overbela
Page:   1-10 11-20 21-30 next >