OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/39480/w960_39480-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok

Page 1 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok Instruktionsbok

Page 2 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok

Page 3 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok Inledning........................................ 2
Kort sagt ........................................ 6
Nycklar, dörrar och fönster ..........20
Stolar, säkerhetsfunktioner ..........43
Förvaring

Page 4 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok 2InledningInledning

Page 5 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok Inledning3Fordonsspecifika data
Fyll i de data som gäller för din bil på
föregående sida så att du har dem lätt åtkomliga. Denna information finns i
kapitlen "Service och underhåll" o

Page 6 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok 4InledningFara, Varning och Se upp9Fara
Text markerad med 9 Fara ger
information om risker som kan
leda till livshotande skador. Under‐ låtenhet att ta hänsyn till denna
information kan leda til

Page 7 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok Inledning5

Page 8 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok 6Kort sagtKort sagt
Grundläggande
körinformationLåsa upp bilen
Tryck på c
 för att låsa upp bilen.
Öppna dörrarna genom att dra i hand‐ tagen.
Tryck på P för att enbart låsa upp
bakluck

Page 9 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok Kort sagt7Ställa in stolLängdinställning
Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget. Försök att flytta sätet
bakåt och framåt för att kontrollera att
det är låst på plats.
Sätesposi

Page 10 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruktionsbok 8Kort sagtSätets lutning
Tryck på strömställaren
upptill:framändan högrenertill:framändan lägre
Sätesposition 3 44.
Manuell stolsinställning 3 45.
Ställa in nackskydd
Tryck på knappen, st
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >